วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 (1/5/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 1 พ.ค. 58

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 (1/5/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 1 พ.ค. 58

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    25.49    เมื่อวานนี้  25.49
แก๊สโซฮอล์ E85  22.98   เมื่อวานนี้ 
22.98
แก๊สโซฮอล์ E20  26.28  เมื่อวานนี้ 
26.28
แก๊สโซฮอล์ 91 27.68      เมื่อวานนี้ 
27.68
แก๊สโซฮอล์ 95   28.50    เมื่อวานนี้  
28.50

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   34.06   เมื่อวานนี้  34.06
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 27.68  เมื่อวานนี้    
27.68
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  28.50 เมื่อวานนี้   
28.50
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 26.28   เมื่อวานนี้  
26.28
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  22.98  เมื่อวานนี้  
22.98
บลู ดีเซล 25.49   เมื่อวานนี้   
25.49
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  28.49 เมื่อวานนี้  
28.49

แกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.00  เมื่อวานนี้    13.00

ติดตามราคาน้ำมันวันนี้ได้ที่นี่  

วันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 30 เมษายน 2558 (30/4/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 30 เม.ย. 58

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 30 เมษายน 2558 (30/4/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 30 เม.ย. 58

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    25.49    เมื่อวานนี้  25.49
แก๊สโซฮอล์ E85  22.98   เมื่อวานนี้ 
22.98
แก๊สโซฮอล์ E20  26.28  เมื่อวานนี้ 
26.28
แก๊สโซฮอล์ 91 27.68      เมื่อวานนี้ 
27.68
แก๊สโซฮอล์ 95   28.50    เมื่อวานนี้  
28.50

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   34.06   เมื่อวานนี้  34.06
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 27.68  เมื่อวานนี้    
27.68
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  28.50 เมื่อวานนี้   
28.50
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 26.28   เมื่อวานนี้  
26.28
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  22.98  เมื่อวานนี้  
22.98
บลู ดีเซล 25.49   เมื่อวานนี้   
25.49
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  28.49 เมื่อวานนี้  
28.49

แกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.00  เมื่อวานนี้    13.00

ติดตามราคาน้ำมันวันนี้ได้ที่นี่  

วันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 29 เมษายน 2558 (29/4/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 29 เม.ย. 58

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 29 เมษายน 2558 (29/4/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 29 เม.ย. 58

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    25.49    เมื่อวานนี้  25.49
แก๊สโซฮอล์ E85  22.98   เมื่อวานนี้ 
22.98
แก๊สโซฮอล์ E20  26.28  เมื่อวานนี้ 
26.28
แก๊สโซฮอล์ 91 27.68      เมื่อวานนี้ 
27.68
แก๊สโซฮอล์ 95   28.50    เมื่อวานนี้  
28.50

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   34.06   เมื่อวานนี้  34.06
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 27.68  เมื่อวานนี้    
27.68
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  28.50 เมื่อวานนี้   
28.50
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 26.28   เมื่อวานนี้  
26.28
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  22.98  เมื่อวานนี้  
22.98
บลู ดีเซล 25.49   เมื่อวานนี้   
25.49
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  28.49 เมื่อวานนี้  
28.49

แกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.00  เมื่อวานนี้    13.00

วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2558

น้ำมันขึ้น!! ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 27 เมษายน 2558 (27/4/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 27 เม.ย. 58

น้ำมันขึ้น!! ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 27 เมษายน 2558 (27/4/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 27 เม.ย. 58

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    25.49    เมื่อวานนี้  25.09       ขึ้นมา 40 สตางค์
แก๊สโซฮอล์ E85  22.98   เมื่อวานนี้  22.68   
ขึ้นมา 30 สตางค์
แก๊สโซฮอล์ E20  26.28  เมื่อวานนี้  25.68   
ขึ้นมา 50 สตางค์
แก๊สโซฮอล์ 91 27.68      เมื่อวานนี้  27.08  
ขึ้นมา 60 สตางค์
แก๊สโซฮอล์ 95   28.50    เมื่อวานนี้   27.90   
ขึ้นมา 60 สตางค์

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   34.06   เมื่อวานนี้  34.46   ขึ้นมา 60 สตางค์
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 27.68  เมื่อวานนี้    27.08   
ขึ้นมา 60 สตางค์
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  28.50 เมื่อวานนี้    27.90    
ขึ้นมา 60 สตางค์
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 26.28   เมื่อวานนี้   25.68   
ขึ้นมา 60 สตางค์
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  22.98  เมื่อวานนี้   22.68    
ขึ้นมา 30 สตางค์
บลู ดีเซล 25.49   เมื่อวานนี้    25.09     
ขึ้นมา 40 สตางค์
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  28.49 เมื่อวานนี้  28.09   
ขึ้นมา 40 สตางค์

แกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.00  เมื่อวานนี้    13.00

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 25 เมษายน 2558 (25/4/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 25 เม.ย. 58

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 25 เมษายน 2558 (25/4/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 25 เม.ย. 58

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    25.09    เมื่อวานนี้  25.09
แก๊สโซฮอล์ E85  22.68   เมื่อวานนี้  22.68
แก๊สโซฮอล์ E20  25.68  เมื่อวานนี้  25.68
แก๊สโซฮอล์ 91 27.08      เมื่อวานนี้  27.08
แก๊สโซฮอล์ 95   27.90    เมื่อวานนี้   27.90


ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   33.46   เมื่อวานนี้  34.46
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 27.08  เมื่อวานนี้    27.08
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  27.90 เมื่อวานนี้    27.90
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 25.68   เมื่อวานนี้   25.68
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  22.68  เมื่อวานนี้   22.68
บลู ดีเซล 25.09   เมื่อวานนี้    25.09
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  28.09 เมื่อวานนี้  28.09

แกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.00  เมื่อวานนี้    13.00

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 24 เมษายน 2558 (24/4/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 24 เม.ย. 58

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 24 เมษายน 2558 (24/4/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 24 เม.ย. 58

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    25.09    เมื่อวานนี้  25.09
แก๊สโซฮอล์ E85  22.68   เมื่อวานนี้  22.68
แก๊สโซฮอล์ E20  25.68  เมื่อวานนี้  25.68
แก๊สโซฮอล์ 91 27.08      เมื่อวานนี้  27.08
แก๊สโซฮอล์ 95   27.90    เมื่อวานนี้   27.90


ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   33.46   เมื่อวานนี้  34.46
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 27.08  เมื่อวานนี้    27.08
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  27.90 เมื่อวานนี้    27.90
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 25.68   เมื่อวานนี้   25.68
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  22.68  เมื่อวานนี้   22.68
บลู ดีเซล 25.09   เมื่อวานนี้    25.09
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  28.09 เมื่อวานนี้  28.09

แกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.00  เมื่อวานนี้    13.00

วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2558

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 23 เมษายน 2558 (23/4/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 23 เม.ย. 58

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 23 เมษายน 2558 (23/4/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 23 เม.ย. 58

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    25.09    เมื่อวานนี้  25.09
แก๊สโซฮอล์ E85  22.68   เมื่อวานนี้  22.68
แก๊สโซฮอล์ E20  25.68  เมื่อวานนี้  25.68
แก๊สโซฮอล์ 91 27.08      เมื่อวานนี้  27.08
แก๊สโซฮอล์ 95   27.90    เมื่อวานนี้   27.90


ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   33.46   เมื่อวานนี้  34.46
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 27.08  เมื่อวานนี้    27.08
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  27.90 เมื่อวานนี้    27.90
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 25.68   เมื่อวานนี้   25.68
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  22.68  เมื่อวานนี้   22.68
บลู ดีเซล 25.09   เมื่อวานนี้    25.09
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  28.09 เมื่อวานนี้  28.09

แกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.00  เมื่อวานนี้    13.00

ติดตามราคาน้ำมันวันนี้ได้ที่นี่ 

วันอังคารที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2558

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 22 เมษายน 2558 (22/4/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 22 เม.ย. 58

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 22 เมษายน 2558 (22/4/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 22 เม.ย. 58

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    25.09    เมื่อวานนี้  25.09
แก๊สโซฮอล์ E85  22.68   เมื่อวานนี้  22.68
แก๊สโซฮอล์ E20  25.68  เมื่อวานนี้  25.68
แก๊สโซฮอล์ 91 27.08      เมื่อวานนี้  27.08
แก๊สโซฮอล์ 95   27.90    เมื่อวานนี้   27.90


ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   33.46   เมื่อวานนี้  34.46
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 27.08  เมื่อวานนี้    27.08
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  27.90 เมื่อวานนี้    27.90
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 25.68   เมื่อวานนี้   25.68
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  22.68  เมื่อวานนี้   22.68
บลู ดีเซล 25.09   เมื่อวานนี้    25.09
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  28.09 เมื่อวานนี้  28.09

แกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.00  เมื่อวานนี้    13.00

ติดตามราคาน้ำมันวันนี้ได้ที่นี่ 

วันจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2558

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 21 เมษายน 2558 (21/4/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 21 เม.ย. 58

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 21 เมษายน 2558 (21/4/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 21 เม.ย. 58

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    25.09    เมื่อวานนี้  25.09
แก๊สโซฮอล์ E85  22.68   เมื่อวานนี้  22.68
แก๊สโซฮอล์ E20  25.68  เมื่อวานนี้  25.68
แก๊สโซฮอล์ 91 27.08      เมื่อวานนี้  27.08
แก๊สโซฮอล์ 95   27.90    เมื่อวานนี้   27.90


ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   33.46   เมื่อวานนี้  34.46
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 27.08  เมื่อวานนี้    27.08
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  27.90 เมื่อวานนี้    27.90
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 25.68   เมื่อวานนี้   25.68
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  22.68  เมื่อวานนี้   22.68
บลู ดีเซล 25.09   เมื่อวานนี้    25.09
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  28.09 เมื่อวานนี้  28.09

แกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.00  เมื่อวานนี้    13.00

ติดตามราคาน้ำมันวันนี้ได้ที่นี่ 

วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2558

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 20 เมษายน 2558 (20/4/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 20 เม.ย. 58

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 20 เมษายน 2558 (20/4/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 20 เม.ย. 58ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    25.09    เมื่อวานนี้  25.09
แก๊สโซฮอล์ E85  22.68   เมื่อวานนี้  22.68
แก๊สโซฮอล์ E20  25.68  เมื่อวานนี้  25.68
แก๊สโซฮอล์ 91 27.08      เมื่อวานนี้  27.08
แก๊สโซฮอล์ 95   27.90    เมื่อวานนี้   27.90


ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   33.46   เมื่อวานนี้  34.46
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 27.08  เมื่อวานนี้    27.08
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  27.90 เมื่อวานนี้    27.90
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 25.68   เมื่อวานนี้   25.68
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  22.68  เมื่อวานนี้   22.68
บลู ดีเซล 25.09   เมื่อวานนี้    25.09
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  28.09 เมื่อวานนี้  28.09

แกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.00  เมื่อวานนี้    13.00

ติดตามราคาน้ำมันวันนี้ได้ที่นี่