วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558

เฮ ดังๆ!! วันนี้น้ำมันลง...รับวันหยุดยาว ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 4 เมษายน 2558 (4/4/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 4 เม.ย. 58

เฮ ดังๆ!! วันนี้น้ำมันลง...รับวันหยุดยาว ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 4 เมษายน 2558 (4/4/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 4 เม.ย. 58

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    25.09    เมื่อวานนี้  26.09   ลดลง 1 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85  22.68   เมื่อวานนี้  23.48  
ลดลง 80 สตางค์
แก๊สโซฮอล์ E20  25.68  เมื่อวานนี้  26.18  
ลดลง 50 สตางค์
แก๊สโซฮอล์ 91 27.08      เมื่อวานนี้  27.58  
ลดลง 50 สตางค์
แก๊สโซฮอล์ 95   27.90    เมื่อวานนี้   28.90 
ลดลง 1 บาท


ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   33.46   เมื่อวานนี้  34.46   ลดลง 1 บาท
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 27.08  เมื่อวานนี้    27.58 
ลดลง 50 สตางค์
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  27.90 เมื่อวานนี้    28.90 
ลดลง 1 บาท
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 25.68   เมื่อวานนี้   26.18 
ลดลง 50 สตางค์
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  21.98  เมื่อวานนี้   23.48
ลดลง 1.50 บาท
บลู ดีเซล 25.09   เมื่อวานนี้    26.09 
ลดลง 1 บาท
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  28.09 เมื่อวานนี้  29.09 
ลดลง 1 บาท

แกีส NGV (บาท/กก.)


แก๊ส NGV  13.00  เมื่อวานนี้    13.00

ติดตามราคาน้ำมันได้ที่นี่ทุกวัน