วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 (1/10/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 1 ต.ค. 58

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 (1/10/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 1 ต.ค. 58

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 1 ตุลาคม  2558 (1/10/58)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    23.29    เมื่อวานนี้  23.29         
แก๊สโซฮอล์ E85  22.48   เมื่อวานนี้  22.48       
แก๊สโซฮอล์ E20  24.48  เมื่อวานนี้  24.48      
แก๊สโซฮอล์ 91 26.38      เมื่อวานนี้  26.38    
แก๊สโซฮอล์ 95   26.50    เมื่อวานนี้   26.50        
 
 

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   33.76   เมื่อวานนี้  33.76          
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 26.38  เมื่อวานนี้     26.38       
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  26.80 เมื่อวานนี้    26.80          
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 24.98   เมื่อวานนี้   24.98         
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  22.48  เมื่อวานนี้   22.48       
บลู ดีเซล 23.29   เมื่อวานนี้    23.29        
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  26.29 เมื่อวานนี้   26.29      


แกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.50  เมื่อวานนี้    13.50           

ติดตามราคาน้ำมันวันนี้ได้ที่นี่

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2558

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 29 กันยายน 2558 (29/9/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 29 ก.ค. 58

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 29 กันยายน 2558 (29/9/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 29 ก.ค. 58

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 29 กันยายน  2558 (29/9/58)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    23.29    เมื่อวานนี้  23.29         
แก๊สโซฮอล์ E85  22.48   เมื่อวานนี้  22.48       
แก๊สโซฮอล์ E20  24.48  เมื่อวานนี้  24.48      
แก๊สโซฮอล์ 91 26.38      เมื่อวานนี้  26.38    
แก๊สโซฮอล์ 95   26.50    เมื่อวานนี้   26.50        
 
 

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   33.76   เมื่อวานนี้  33.76          
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 26.38  เมื่อวานนี้     26.38       
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  26.80 เมื่อวานนี้    26.80          
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 24.98   เมื่อวานนี้   24.98         
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  22.48  เมื่อวานนี้   22.48       
บลู ดีเซล 23.29   เมื่อวานนี้    23.29        
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  26.29 เมื่อวานนี้   26.29      


แกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.50  เมื่อวานนี้    13.50           

ติดตามราคาน้ำมันวันนี้ได้ที่นี่

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 26 กันยายน 2558 (26/9/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 26 ก.ค. 58

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 26 กันยายน 2558 (26/9/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 26 ก.ค. 58
ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 26 กันยายน  2558 (26/9/58)


ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    23.29    เมื่อวานนี้  23.29         
แก๊สโซฮอล์ E85  22.48   เมื่อวานนี้  22.48       
แก๊สโซฮอล์ E20  24.48  เมื่อวานนี้  24.48      
แก๊สโซฮอล์ 91 26.38      เมื่อวานนี้  26.38    
แก๊สโซฮอล์ 95   26.50    เมื่อวานนี้   26.50        
 
 

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   33.76   เมื่อวานนี้  33.76          
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 26.38  เมื่อวานนี้     26.38       
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  26.80 เมื่อวานนี้    26.80          
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 24.98   เมื่อวานนี้   24.98         
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  22.48  เมื่อวานนี้   22.48       
บลู ดีเซล 23.29   เมื่อวานนี้    23.29        
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  26.29 เมื่อวานนี้   26.29      


แกีส NGV (บาท/กก.)


แก๊ส NGV  13.50  เมื่อวานนี้    13.50           

ติดตามราคาน้ำมันวันนี้ได้ที่นี่

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2558

น้ำมันขึ้น!! ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 25 กันยายน 2558 (25/9/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 25 ก.ค. 58

น้ำมันขึ้น!! ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 25 กันยายน 2558 (25/9/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 25 ก.ค. 58ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 25 กันยายน  2558 (25/9/58)


ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    23.29    เมื่อวานนี้  23.29         
แก๊สโซฮอล์ E85  22.48   เมื่อวานนี้  22.18       ขึ้น 30 สตางค์
แก๊สโซฮอล์ E20  24.48  เมื่อวานนี้  24.48      
แก๊สโซฮอล์ 91 26.38      เมื่อวานนี้  25.88     
ขึ้น 50 สตางค์ 
แก๊สโซฮอล์ 95   26.50    เมื่อวานนี้   26.30         
ขึ้น 50 สตางค์ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   33.76   เมื่อวานนี้  33.26           ขึ้น 50 สตางค์
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 26.38  เมื่อวานนี้     25.88       
ขึ้น 50 สตางค์
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  26.80 เมื่อวานนี้    26.30          
ขึ้น 50 สตางค์
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 24.98   เมื่อวานนี้   24.48        
ขึ้น 50 สตางค์
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  22.48  เมื่อวานนี้   22.18      
ขึ้น 30 สตางค์
บลู ดีเซล 23.29   เมื่อวานนี้    23.29        
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  26.29 เมื่อวานนี้   26.29      

แกีส NGV (บาท/กก.)


แก๊ส NGV  13.50  เมื่อวานนี้    13.50           

ติดตามราคาน้ำมันวันนี้ได้ที่นี่

วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 24 กันยายน 2558 (24/9/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 24 ก.ค. 58

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 24 กันยายน 2558 (24/9/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 24 ก.ค. 58

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 24 กันยายน  2558 (24/9/58)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    23.29    เมื่อวานนี้  23.29         
แก๊สโซฮอล์ E85  22.18   เมื่อวานนี้  22.18       
แก๊สโซฮอล์ E20  24.48  เมื่อวานนี้  24.48      
แก๊สโซฮอล์ 91 25.88      เมื่อวานนี้  25.88       
แก๊สโซฮอล์ 95   26.30    เมื่อวานนี้   26.30         


ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   33.26   เมื่อวานนี้  33.26          
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 25.88  เมื่อวานนี้     25.88       
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  26.30 เมื่อวานนี้    26.30          

บลู แก๊สโซฮอล์ E20 24.48   เมื่อวานนี้   24.48        
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  22.18  เมื่อวานนี้   22.18       
บลู ดีเซล 23.29   เมื่อวานนี้    23.29        
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  26.29 เมื่อวานนี้   26.29      

แกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.50  เมื่อวานนี้    13.50           

ติดตามราคาน้ำมันวันนี้ได้ที่นี่

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2558

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 22 กันยายน 2558 (22/9/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 22 ก.ค. 58

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 22 กันยายน 2558 (22/9/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 22 ก.ค. 58

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 22 กันยายน  2558 (22/9/58)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    23.29    เมื่อวานนี้  23.29         
แก๊สโซฮอล์ E85  22.18   เมื่อวานนี้  22.18       
แก๊สโซฮอล์ E20  24.48  เมื่อวานนี้  24.48      
แก๊สโซฮอล์ 91 25.88      เมื่อวานนี้  25.88       
แก๊สโซฮอล์ 95   26.30    เมื่อวานนี้   26.30         


ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   33.26   เมื่อวานนี้  33.26          
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 25.88  เมื่อวานนี้     25.88       
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  26.30 เมื่อวานนี้    26.30          

บลู แก๊สโซฮอล์ E20 24.48   เมื่อวานนี้   24.48        
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  22.18  เมื่อวานนี้   22.18       
บลู ดีเซล 23.29   เมื่อวานนี้    23.29        
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  26.29 เมื่อวานนี้   26.29      

แกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.50  เมื่อวานนี้    13.50           

ติดตามราคาน้ำมันวันนี้ได้ที่นี่

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 21 กันยายน 2558 (21/9/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 21 ก.ค. 58

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 21 กันยายน 2558 (21/9/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 21 ก.ค. 58

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 21 กันยายน  2558 (21/9/58)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    23.29    เมื่อวานนี้  23.29         
แก๊สโซฮอล์ E85  22.18   เมื่อวานนี้  22.18       
แก๊สโซฮอล์ E20  24.48  เมื่อวานนี้  24.48      
แก๊สโซฮอล์ 91 25.88      เมื่อวานนี้  25.88       
แก๊สโซฮอล์ 95   26.30    เมื่อวานนี้   26.30         


ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   33.26   เมื่อวานนี้  33.26          
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 25.88  เมื่อวานนี้     25.88       
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  26.30 เมื่อวานนี้    26.30          

บลู แก๊สโซฮอล์ E20 24.48   เมื่อวานนี้   24.48        
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  22.18  เมื่อวานนี้   22.18       
บลู ดีเซล 23.29   เมื่อวานนี้    23.29        
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  26.29 เมื่อวานนี้   26.29      

แกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.50  เมื่อวานนี้    13.50           

ติดตามราคาน้ำมันวันนี้ได้ที่นี่

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 19 กันยายน 2558 (19/9/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 19 ก.ค. 58

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 19 กันยายน 2558 (19/9/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 19 ก.ค. 58

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 19 กันยายน  2558 (19/9/58)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    23.29    เมื่อวานนี้  23.29         
แก๊สโซฮอล์ E85  22.18   เมื่อวานนี้  22.18       
แก๊สโซฮอล์ E20  24.48  เมื่อวานนี้  24.48      
แก๊สโซฮอล์ 91 25.88      เมื่อวานนี้  25.88       
แก๊สโซฮอล์ 95   26.30    เมื่อวานนี้   26.30         


ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   33.26   เมื่อวานนี้  33.26          
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 25.88  เมื่อวานนี้     25.88       
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  26.30 เมื่อวานนี้    26.30          

บลู แก๊สโซฮอล์ E20 24.48   เมื่อวานนี้   24.48        
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  22.18  เมื่อวานนี้   22.18       
บลู ดีเซล 23.29   เมื่อวานนี้    23.29        
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  26.29 เมื่อวานนี้   26.29      

แกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.50  เมื่อวานนี้    13.50           

ติดตามราคาน้ำมันวันนี้ได้ที่นี่

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 18 กันยายน 2558 (18/9/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 18 ก.ค. 58

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 18 กันยายน 2558 (18/9/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 18 ก.ค. 58

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 18 กันยายน  2558 (18/9/58)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    23.29    เมื่อวานนี้  23.29         
แก๊สโซฮอล์ E85  22.18   เมื่อวานนี้  22.18       
แก๊สโซฮอล์ E20  24.48  เมื่อวานนี้  24.48      
แก๊สโซฮอล์ 91 25.88      เมื่อวานนี้  25.88       
แก๊สโซฮอล์ 95   26.30    เมื่อวานนี้   26.30         


ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   33.26   เมื่อวานนี้  33.26          
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 25.88  เมื่อวานนี้     25.88       
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  26.30 เมื่อวานนี้    26.30          

บลู แก๊สโซฮอล์ E20 24.48   เมื่อวานนี้   24.48        
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  22.18  เมื่อวานนี้   22.18       
บลู ดีเซล 23.29   เมื่อวานนี้    23.29        
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  26.29 เมื่อวานนี้   26.29      

แกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.50  เมื่อวานนี้    13.50           

ติดตามราคาน้ำมันวันนี้ได้ที่นี่

วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 17 กันยายน 2558 (17/9/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 17 ก.ค. 58

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 17 กันยายน 2558 (17/9/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 17 ก.ค. 58

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 17 กันยายน  2558 (17/9/58)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    23.29    เมื่อวานนี้  23.29         
แก๊สโซฮอล์ E85  22.18   เมื่อวานนี้  22.18       
แก๊สโซฮอล์ E20  24.48  เมื่อวานนี้  24.48      
แก๊สโซฮอล์ 91 25.88      เมื่อวานนี้  25.88       
แก๊สโซฮอล์ 95   26.30    เมื่อวานนี้   26.30         


ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   33.26   เมื่อวานนี้  33.26          
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 25.88  เมื่อวานนี้     25.88       
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  26.30 เมื่อวานนี้    26.30          

บลู แก๊สโซฮอล์ E20 24.48   เมื่อวานนี้   24.48        
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  22.18  เมื่อวานนี้   22.18       
บลู ดีเซล 23.29   เมื่อวานนี้    23.29        
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  26.29 เมื่อวานนี้   26.29      

แกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.50  เมื่อวานนี้    13.50           

ติดตามราคาน้ำมันวันนี้ได้ที่นี่

วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 16 กันยายน 2558 (16/9/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 16 ก.ค. 58

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 16 กันยายน 2558 (16/9/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 16 ก.ค. 58

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 16 กันยายน  2558 (16/9/58)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    23.29    เมื่อวานนี้  23.29         
แก๊สโซฮอล์ E85  22.18   เมื่อวานนี้  22.18       
แก๊สโซฮอล์ E20  24.48  เมื่อวานนี้  24.48      
แก๊สโซฮอล์ 91 25.88      เมื่อวานนี้  25.88       
แก๊สโซฮอล์ 95   26.30    เมื่อวานนี้   26.30         


ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   33.26   เมื่อวานนี้  33.26          
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 25.88  เมื่อวานนี้     25.88       
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  26.30 เมื่อวานนี้    26.30          

บลู แก๊สโซฮอล์ E20 24.48   เมื่อวานนี้   24.48        
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  22.18  เมื่อวานนี้   22.18       
บลู ดีเซล 23.29   เมื่อวานนี้    23.29        
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  26.29 เมื่อวานนี้   26.29      

แกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.50  เมื่อวานนี้    13.50           

ติดตามราคาน้ำมันวันนี้ได้ที่นี่