วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2558

ดีเซลขึ้น!! ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 3 กันยายน 2558 (3/9/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 3 ก.ค. 58

ดีเซลขึ้น!! ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 3 กันยายน 2558 (3/9/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 3 ก.ค. 58


ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 3 กันยายน  2558 (3/9/58)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    22.89    เมื่อวานนี้  22.49         ขึ้น 40 สตางค์
แก๊สโซฮอล์ E85  21.78   เมื่อวานนี้  21.78       

แก๊สโซฮอล์ E20  23.88  เมื่อวานนี้  23.88      

แก๊สโซฮอล์ 91 25.28      เมื่อวานนี้  25.28       

แก๊สโซฮอล์ 95   26.10    เมื่อวานนี้   26.10      


ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   32.66   เมื่อวานนี้  33.66          
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 25.28  เมื่อวานนี้     25.28       

บลู แก๊สโซฮอล์ 95  26.10 เมื่อวานนี้    26.10         

บลู แก๊สโซฮอล์ E20 23.88   เมื่อวานนี้   23.88        

บลู แก๊สโซฮอล์ E85  21.78  เมื่อวานนี้   21.78       

บลู ดีเซล 22.89   เมื่อวานนี้    22.49        
ขึ้น 40 สตางค์
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  25.89 เมื่อวานนี้   25.49      
ขึ้น 40 สตางค์
 

แกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.00  เมื่อวานนี้    13.00

ติดตามราคาน้ำมันวันนี้ได้ที่นี่