วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558

น้ำมันลงอีก!! ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 17 ธันวาคม 2558 (17/12/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 17 ธ.ค. 58

น้ำมันลงอีก!! ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 17 ธันวาคม 2558 (17/12/58) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 17 ธ.ค. 58ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 17 ธันวาคม 2558 (17/12/58)


ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    20.64    เมื่อวานนี้  21.24              ลดลง 60 สตางค์
แก๊สโซฮอล์ E85  18.84   เมื่อวานนี้  19.04       
ลดลง 20 สตางค์
แก๊สโซฮอล์ E20  21.49  เมื่อวานนี้   21.79       
ลดลง 30 สตางค์
แก๊สโซฮอล์ 91 23.43      เมื่อวานนี้  23.73        
ลดลง 30 สตางค์
แก๊สโซฮอล์ 95   23.85    เมื่อวานนี้   24.15         
ลดลง 30 สตางค์
 


ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   30.76   เมื่อวานนี้  31.06      ลดลง 30 สตางค์
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 23.38  เมื่อวานนี้     23.68     
ลดลง 30 สตางค์
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  23.80 เมื่อวานนี้   24.10       
ลดลง 30 สตางค์
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 21.44   เมื่อวานนี้   21.74      
ลดลง 30 สตางค์
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  18.79  เมื่อวานนี้  18.99        
ลดลง 20 สตางค์
บลู ดีเซล 20.59   เมื่อวานนี้   21.29      
ลดลง 70 สตางค์
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  23.59 เมื่อวานนี้   24.29     ลดลง 70 สตางค์แกีส NGV (บาท/กก.)


แก๊ส NGV  13.55  เมื่อวานนี้    13.55