วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2559

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 (1/2/59) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 1 ก.พ. 59

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 (1/2/59) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 1 ก.พ. 59

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 (1/2/59)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    19.74    เมื่อวานนี้  19.74           
แก๊สโซฮอล์ E85  17.94   เมื่อวานนี้  17.94   

แก๊สโซฮอล์ E20  20.79  เมื่อวานนี้   20.79      

แก๊สโซฮอล์ 91 22.73      เมื่อวานนี้  22.73       

แก๊สโซฮอล์ 95   23.15    เมื่อวานนี้   23.15          

 

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   30.06   เมื่อวานนี้  30.06    
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 22.68  เมื่อวานนี้     22.68     

บลู แก๊สโซฮอล์ 95  23.10 เมื่อวานนี้   23.10       

บลู แก๊สโซฮอล์ E20 20.74   เมื่อวานนี้   20.74       

บลู แก๊สโซฮอล์ E85  17.89  เมื่อวานนี้  17.89      

บลู ดีเซล 19.69   เมื่อวานนี้   19.69        

ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  22.69 เมื่อวานนี้   22.69     


แกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.55  เมื่อวานนี้    13.55 

ติดตามราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ได้ที่นี่

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559

ดีเซลขึ้น 40 ส.ต.!! ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 30 มกราคม 2558 (30/1/59) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 30 ม.ค. 59

ดีเซลขึ้น 40 ส.ต.!! ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 30 มกราคม 2558 (30/1/59) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 30 ม.ค. 59

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 30 มกราคม 2559 (30/1/59)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    19.74    เมื่อวานนี้  19.34             +40 สตางค์
แก๊สโซฮอล์ E85  17.94   เมื่อวานนี้  17.94   

แก๊สโซฮอล์ E20  20.79  เมื่อวานนี้   20.79      

แก๊สโซฮอล์ 91 22.73      เมื่อวานนี้  22.73       

แก๊สโซฮอล์ 95   23.15    เมื่อวานนี้   23.15          

 

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   30.06   เมื่อวานนี้  30.06    
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 22.68  เมื่อวานนี้     22.68     

บลู แก๊สโซฮอล์ 95  23.10 เมื่อวานนี้   23.10       

บลู แก๊สโซฮอล์ E20 20.74   เมื่อวานนี้   20.74       

บลู แก๊สโซฮอล์ E85  17.89  เมื่อวานนี้  17.89      

บลู ดีเซล 19.69   เมื่อวานนี้   19.29       
+40 สตางค์
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  22.69 เมื่อวานนี้   22.29      
+40 สตางค์

แกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.55  เมื่อวานนี้    13.55 

ติดตามราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ได้ที่นี่

พรุ่งนี้ (30 ม.ค.59) น้ำมัน ดีเซล ขึ้น 40 สต ทั้ง ปตท. และ บางจาก

พรุ่งนี้ (30 ม.ค.59) น้ำมัน ดีเซล ขึ้น 40 สต ทั้ง ปตท. และ บางจาก 


ประกาศจาก ปตท. และ บางจาก ผู้ขายน้ำมันรายใหญ่ แจ้งว่าจะ ลดราคาขายปลีก เฉพาะน้ำมันดีเซล ขึ้น เพิ่มขึ้น 40 สตางค์/ลิตร
 
ราคาที่ปรับขึ้น ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม  2558ฃ


ดีเซลอยู่ที่ 19.74 บาท/ลิตร                           +40 สตางค์


ส่วนราคาน้ำมัน อื่นๆ ยังคงราคาเดิม

ราคาน้ำมัน โดยจะมีผล พรุ่งนี้ 30 ม.ค. ตั้งแต่ เวลา 05.00 น.

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 29 มกราคม 2558 (29/1/59) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 29 ม.ค. 59

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 29 มกราคม 2558 (29/1/59) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 29 ม.ค. 59

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 29 มกราคม 2559 (29/1/59)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    19.34    เมื่อวานนี้  19.34             
แก๊สโซฮอล์ E85  17.94   เมื่อวานนี้  17.94   

แก๊สโซฮอล์ E20  20.79  เมื่อวานนี้   20.79      

แก๊สโซฮอล์ 91 22.73      เมื่อวานนี้  22.73       

แก๊สโซฮอล์ 95   23.15    เมื่อวานนี้   23.15          

 

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   30.06   เมื่อวานนี้  30.06    
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 22.68  เมื่อวานนี้     22.68     

บลู แก๊สโซฮอล์ 95  23.10 เมื่อวานนี้   23.10       

บลู แก๊สโซฮอล์ E20 20.74   เมื่อวานนี้   20.74       

บลู แก๊สโซฮอล์ E85  17.89  เมื่อวานนี้  17.89      

บลู ดีเซล 19.29   เมื่อวานนี้   19.29       

ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  22.29 เมื่อวานนี้   22.29    


แกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.55  เมื่อวานนี้    13.55

วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 28 มกราคม 2558 (28/1/59) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 28 ม.ค. 59

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 28 มกราคม 2558 (28/1/59) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 28 ม.ค. 59

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 28 มกราคม 2559 (28/1/59)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    19.34    เมื่อวานนี้  19.34             
แก๊สโซฮอล์ E85  17.94   เมื่อวานนี้  17.94   

แก๊สโซฮอล์ E20  20.79  เมื่อวานนี้   20.79      

แก๊สโซฮอล์ 91 22.73      เมื่อวานนี้  22.73       

แก๊สโซฮอล์ 95   23.15    เมื่อวานนี้   23.15          

 

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   30.06   เมื่อวานนี้  30.06    
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 22.68  เมื่อวานนี้     22.68     

บลู แก๊สโซฮอล์ 95  23.10 เมื่อวานนี้   23.10       

บลู แก๊สโซฮอล์ E20 20.74   เมื่อวานนี้   20.74       

บลู แก๊สโซฮอล์ E85  17.89  เมื่อวานนี้  17.89      

บลู ดีเซล 19.29   เมื่อวานนี้   19.29       

ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  22.29 เมื่อวานนี้   22.29    


แกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.55  เมื่อวานนี้    13.55

วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2559

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 27 มกราคม 2558 (27/1/59) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 27 ม.ค. 59

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 27 มกราคม 2558 (27/1/59) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 27 ม.ค. 59

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 27 มกราคม 2559 (27/1/59)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    19.34    เมื่อวานนี้  19.34             
แก๊สโซฮอล์ E85  17.94   เมื่อวานนี้  17.94   

แก๊สโซฮอล์ E20  20.79  เมื่อวานนี้   20.79      

แก๊สโซฮอล์ 91 22.73      เมื่อวานนี้  22.73       

แก๊สโซฮอล์ 95   23.15    เมื่อวานนี้   23.15          

 

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   30.06   เมื่อวานนี้  30.06    
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 22.68  เมื่อวานนี้     22.68     

บลู แก๊สโซฮอล์ 95  23.10 เมื่อวานนี้   23.10       

บลู แก๊สโซฮอล์ E20 20.74   เมื่อวานนี้   20.74       

บลู แก๊สโซฮอล์ E85  17.89  เมื่อวานนี้  17.89      

บลู ดีเซล 19.29   เมื่อวานนี้   19.29       

ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  22.29 เมื่อวานนี้   22.29    


แกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.55  เมื่อวานนี้    13.55

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2559

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 26 มกราคม 2558 (26/1/59) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 26 ม.ค. 59

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 26 มกราคม 2558 (26/1/59) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 26 ม.ค. 59

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 26 มกราคม 2559 (26/1/59)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    19.34    เมื่อวานนี้  19.34             
แก๊สโซฮอล์ E85  17.94   เมื่อวานนี้  17.94   

แก๊สโซฮอล์ E20  20.79  เมื่อวานนี้   20.79      

แก๊สโซฮอล์ 91 22.73      เมื่อวานนี้  22.73       

แก๊สโซฮอล์ 95   23.15    เมื่อวานนี้   23.15          

 

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   30.06   เมื่อวานนี้  30.06    
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 22.68  เมื่อวานนี้     22.68     

บลู แก๊สโซฮอล์ 95  23.10 เมื่อวานนี้   23.10       

บลู แก๊สโซฮอล์ E20 20.74   เมื่อวานนี้   20.74       

บลู แก๊สโซฮอล์ E85  17.89  เมื่อวานนี้  17.89      

บลู ดีเซล 19.29   เมื่อวานนี้   19.29       

ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  22.29 เมื่อวานนี้   22.29    


แกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.55  เมื่อวานนี้    13.55

วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2559

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 25 มกราคม 2558 (25/1/59) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 25 ม.ค. 59

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 25 มกราคม 2558 (25/1/59) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 25 ม.ค. 59

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 25 มกราคม 2559 (25/1/59)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    19.34    เมื่อวานนี้  19.34             
แก๊สโซฮอล์ E85  17.94   เมื่อวานนี้  17.94   

แก๊สโซฮอล์ E20  20.79  เมื่อวานนี้   20.79      

แก๊สโซฮอล์ 91 22.73      เมื่อวานนี้  22.73       

แก๊สโซฮอล์ 95   23.15    เมื่อวานนี้   23.15          

 

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   30.06   เมื่อวานนี้  30.06    
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 22.68  เมื่อวานนี้     22.68     

บลู แก๊สโซฮอล์ 95  23.10 เมื่อวานนี้   23.10       

บลู แก๊สโซฮอล์ E20 20.74   เมื่อวานนี้   20.74       

บลู แก๊สโซฮอล์ E85  17.89  เมื่อวานนี้  17.89      

บลู ดีเซล 19.29   เมื่อวานนี้   19.29       

ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  22.29 เมื่อวานนี้   22.29    


แกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.55  เมื่อวานนี้    13.55

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2559

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 23 มกราคม 2558 (23/1/59) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 23 ม.ค. 59

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 23 มกราคม 2558 (23/1/59) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 23 ม.ค. 59

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 23 มกราคม 2559 (23/1/59)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    19.34    เมื่อวานนี้  19.34             
แก๊สโซฮอล์ E85  17.94   เมื่อวานนี้  17.94   

แก๊สโซฮอล์ E20  20.79  เมื่อวานนี้   20.79      

แก๊สโซฮอล์ 91 22.73      เมื่อวานนี้  22.73       

แก๊สโซฮอล์ 95   23.15    เมื่อวานนี้   23.15          

 

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   30.06   เมื่อวานนี้  30.06    
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 22.68  เมื่อวานนี้     22.68     

บลู แก๊สโซฮอล์ 95  23.10 เมื่อวานนี้   23.10       

บลู แก๊สโซฮอล์ E20 20.74   เมื่อวานนี้   20.74       

บลู แก๊สโซฮอล์ E85  17.89  เมื่อวานนี้  17.89      

บลู ดีเซล 19.29   เมื่อวานนี้   19.29       

ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  22.29 เมื่อวานนี้   22.29    


แกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.55  เมื่อวานนี้    13.55

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2559

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 22 มกราคม 2558 (22/1/59) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 22 ม.ค. 59

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 22 มกราคม 2558 (22/1/59) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 22 ม.ค. 59

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 22 มกราคม 2559 (22/1/59)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    19.34    เมื่อวานนี้  19.34             
แก๊สโซฮอล์ E85  17.94   เมื่อวานนี้  17.94   

แก๊สโซฮอล์ E20  20.79  เมื่อวานนี้   20.79      

แก๊สโซฮอล์ 91 22.73      เมื่อวานนี้  22.73       

แก๊สโซฮอล์ 95   23.15    เมื่อวานนี้   23.15          

 

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   30.06   เมื่อวานนี้  30.06    
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 22.68  เมื่อวานนี้     22.68     

บลู แก๊สโซฮอล์ 95  23.10 เมื่อวานนี้   23.10       

บลู แก๊สโซฮอล์ E20 20.74   เมื่อวานนี้   20.74       

บลู แก๊สโซฮอล์ E85  17.89  เมื่อวานนี้  17.89      

บลู ดีเซล 19.29   เมื่อวานนี้   19.29       

ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  22.29 เมื่อวานนี้   22.29    


แกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.55  เมื่อวานนี้    13.55

วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2559

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 21 มกราคม 2558 (21/1/59) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 21 ม.ค. 59

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 21 มกราคม 2558 (21/1/59) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 21 ม.ค. 59

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 21 มกราคม 2559 (21/1/59)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    19.34    เมื่อวานนี้  19.34             
แก๊สโซฮอล์ E85  17.94   เมื่อวานนี้  17.94   

แก๊สโซฮอล์ E20  20.79  เมื่อวานนี้   20.79      

แก๊สโซฮอล์ 91 22.73      เมื่อวานนี้  22.73       

แก๊สโซฮอล์ 95   23.15    เมื่อวานนี้   23.15          

 

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   30.06   เมื่อวานนี้  30.06    
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 22.68  เมื่อวานนี้     22.68     

บลู แก๊สโซฮอล์ 95  23.10 เมื่อวานนี้   23.10       

บลู แก๊สโซฮอล์ E20 20.74   เมื่อวานนี้   20.74       

บลู แก๊สโซฮอล์ E85  17.89  เมื่อวานนี้  17.89      

บลู ดีเซล 19.29   เมื่อวานนี้   19.29       

ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  22.29 เมื่อวานนี้   22.29    


แกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.55  เมื่อวานนี้    13.55

วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2559

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 20 มกราคม 2558 (20/1/59) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 20 ม.ค. 59

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 20 มกราคม 2558 (20/1/59) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 20 ม.ค. 59

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 19 มกราคม 2559 (19/1/59)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    19.34    เมื่อวานนี้  19.34             
แก๊สโซฮอล์ E85  17.94   เมื่อวานนี้  17.94   

แก๊สโซฮอล์ E20  20.79  เมื่อวานนี้   20.79      

แก๊สโซฮอล์ 91 22.73      เมื่อวานนี้  22.73       

แก๊สโซฮอล์ 95   23.15    เมื่อวานนี้   23.15          

 

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   30.06   เมื่อวานนี้  30.06    
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 22.68  เมื่อวานนี้     22.68     

บลู แก๊สโซฮอล์ 95  23.10 เมื่อวานนี้   23.10       

บลู แก๊สโซฮอล์ E20 20.74   เมื่อวานนี้   20.74       

บลู แก๊สโซฮอล์ E85  17.89  เมื่อวานนี้  17.89      

บลู ดีเซล 19.29   เมื่อวานนี้   19.29       

ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  22.29 เมื่อวานนี้   22.29    


แกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.55  เมื่อวานนี้    13.55