วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559

ดีเซลขึ้น 40 ส.ต.!! ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 30 มกราคม 2558 (30/1/59) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 30 ม.ค. 59

ดีเซลขึ้น 40 ส.ต.!! ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 30 มกราคม 2558 (30/1/59) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 30 ม.ค. 59

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 30 มกราคม 2559 (30/1/59)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    19.74    เมื่อวานนี้  19.34             +40 สตางค์
แก๊สโซฮอล์ E85  17.94   เมื่อวานนี้  17.94   

แก๊สโซฮอล์ E20  20.79  เมื่อวานนี้   20.79      

แก๊สโซฮอล์ 91 22.73      เมื่อวานนี้  22.73       

แก๊สโซฮอล์ 95   23.15    เมื่อวานนี้   23.15          

 

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   30.06   เมื่อวานนี้  30.06    
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 22.68  เมื่อวานนี้     22.68     

บลู แก๊สโซฮอล์ 95  23.10 เมื่อวานนี้   23.10       

บลู แก๊สโซฮอล์ E20 20.74   เมื่อวานนี้   20.74       

บลู แก๊สโซฮอล์ E85  17.89  เมื่อวานนี้  17.89      

บลู ดีเซล 19.69   เมื่อวานนี้   19.29       
+40 สตางค์
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  22.69 เมื่อวานนี้   22.29      
+40 สตางค์

แกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.55  เมื่อวานนี้    13.55 

ติดตามราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ได้ที่นี่