วันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2559

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 12 มกราคม 2558 (12/1/59) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 12 ม.ค. 59

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 12 มกราคม 2558 (12/1/59) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 12 ม.ค. 59

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 12 มกราคม 2559 (12/1/59)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    20.14    เมื่อวานนี้  20.14            
แก๊สโซฮอล์ E85  18.14   เมื่อวานนี้  18.14     

แก๊สโซฮอล์ E20  21.19  เมื่อวานนี้   21.19      

แก๊สโซฮอล์ 91 23.13      เมื่อวานนี้  23.13        

แก๊สโซฮอล์ 95   23.55    เมื่อวานนี้   23.55         
 
 

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   30.46   เมื่อวานนี้  30.46     
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 23.08  เมื่อวานนี้     23.08    

บลู แก๊สโซฮอล์ 95  23.50 เมื่อวานนี้   23.50       

บลู แก๊สโซฮอล์ E20 21.14   เมื่อวานนี้   21.14      

บลู แก๊สโซฮอล์ E85  18.09  เมื่อวานนี้  18.09     

บลู ดีเซล 20.09   เมื่อวานนี้   20.09      

ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  23.09 เมื่อวานนี้   23.09    


แกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.55  เมื่อวานนี้    13.55