วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2559

น้ำมันลง!! ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 19 มกราคม 2558 (19/1/59) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 19 ม.ค. 59

น้ำมันลง!! ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 19 มกราคม 2558 (19/1/59) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 19 ม.ค. 59ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 19 มกราคม 2559 (19/1/59)


ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    19.34    เมื่อวานนี้  19.74             ลดลง 40 สตางค์
แก๊สโซฮอล์ E85  17.94   เมื่อวานนี้  18.14     
ลดลง 20 สตางค์
แก๊สโซฮอล์ E20  20.79  เมื่อวานนี้   21.19      
ลดลง 40 สตางค์
แก๊สโซฮอล์ 91 22.73      เมื่อวานนี้  23.13        
ลดลง 40 สตางค์
แก๊สโซฮอล์ 95   23.15    เมื่อวานนี้   23.55         
ลดลง 40 สตางค์
 

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   30.06   เมื่อวานนี้  30.46      ลดลง 40 สตางค์
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 22.68  เมื่อวานนี้     23.08    
ลดลง 40 สตางค์
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  23.10 เมื่อวานนี้   23.50       
ลดลง 40 สตางค์
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 20.74   เมื่อวานนี้   21.14      
ลดลง 40 สตางค์
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  17.89  เมื่อวานนี้  18.09     
ลดลง 20 สตางค์
บลู ดีเซล 19.29   เมื่อวานนี้   19.69      
ลดลง 40 สตางค์
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  22.29 เมื่อวานนี้   22.69   
ลดลง 40 สตางค์


แกีส NGV (บาท/กก.)


แก๊ส NGV  13.55  เมื่อวานนี้    13.55