วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2559

พรุ่งนี้ (17 มี.ค.59) แก๊สโซฮอลและน้ำมันดีเซล ลง!! ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 12 มีนาคม 2559

พรุ่งนี้ (17 มี.ค.59) แก๊สโซฮอลและน้ำมันดีเซล ลง!! ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 12 มีนาคม 2559


ประกาศจาก ปตท. และ บางจาก ผู้ขายน้ำมันรายใหญ่ แจ้งว่าจะ ปรับขึ้นราคาขายปลีก น้ำมันดีเซล ลงอีก 40 สตางค์  E85 ลดลง 20 สตางค์

ราคาที่ปรับลด ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2559 ตั้งแต่ 5.00 น.
ปรับขึ้นราคาน้ำมัน

แก๊สโซฮอล์ทุกชนิด ลด -40 สต. 
แก๊สโซฮอล์ E20  20.89    
แก๊สโซฮอล์ 91 23.03       
แก๊สโซฮอล์ 95   23.45   
 
 


- แก๊สโซฮอล E 85 ลด -20 สต. 
แก๊สโซฮอล์ E85  17.84     


- ดีเซล ลด -40 สต.
ไฮดีเซล    21.94   

  
ราคาน้ำมัน โดยจะมีผล พรุ่งนี้ 17 มี.ค. 59 ตั้งแต่ เวลา 05.00 น.