วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2559

น้ำมันขึ้นทุกชนิด!! พรุ่งนี้ (9 เม.ย.59) แก๊สโซฮอลทุกชนิด และดีเซล ปรับขึ้น!! ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 9 เมษายน 2559

น้ำมันขึ้นทุกชนิด!! พรุ่งนี้ (9 เม.ย.59) แก๊สโซฮอลทุกชนิด และดีเซล ปรับขึ้น!! ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 9 เมษายน 2559ประกาศจาก ปตท. และ บางจาก ผู้ขายน้ำมันรายใหญ่ แจ้งว่าจะ ปรับขึ้นราคาขายปลีก แก๊สโซฮอลทุกชนิด และดีเซล ปรับขึ้น!!

ราคาที่ปรับลด ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2559 ตั้งแต่ 5.00 น.
ปรับขึ้นราคาน้ำมัน

- แก๊สโซฮอล์ทุกชนิด เพิ่มขึ้น +40 สต. 
แก๊สโซฮอล์ E20  21.29    
แก๊สโซฮอล์ 91 23.43       
แก๊สโซฮอล์ 95   23.85    


- ยกเว้น E85 เพิ่มขึ้น +20 สต. 
แก๊สโซฮอล์ E85  18.04     


- ดีเซล ปรับขึ้น +50 สต.
ไฮดีเซล    22.04   
  
ราคาน้ำมัน โดยจะมีผล พรุ่งนี้ 9 เม.ย. 59 ตั้งแต่ เวลา 05.00 น.