วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

น้ำมันขึ้น เฉพาะดีเซล!! พรุ่งนี้ (31 พ.ค.59) ปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซล 40 สตางค์ต่อลิตร ส่วนน้ำมันอื่นๆ ยังคงราคาเดิม ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 31 พฤษภาคม 2559

น้ำมันขึ้น เฉพาะดีเซล!! พรุ่งนี้ (31 พ.ค.59) ปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซล  40 สตางค์ต่อลิตร ส่วนน้ำมันอื่นๆ ยังคงราคาเดิม ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 31 พฤษภาคม 2559 

 

ประกาศจาก ปตท. และ บางจาก ผู้ขายน้ำมันรายใหญ่ แจ้งว่าจะ ปรับขึ้นราคาขายปลีก น้ำมันดีเซล ปรับขึ้น 40 สตางค์!!

ราคาที่ปรับ ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่ 5.00 น.
ปรับขึ้นราคาน้ำมัน

- แก๊สโซฮอล์ทุกชนิด คงเดิม
แก๊สโซฮอล์ E20  23.09    
แก๊สโซฮอล์ 91 25.23       
แก๊สโซฮอล์ 95   25.65    

แก๊สโซฮอล์ E20  23.09

- แก๊สโซฮอล์ E85 คงเดิม
แก๊สโซฮอล์ E85  18.94   

  

- ดีเซล ปรับขึ้น +40 สตางค์
ไฮดีเซล    25.14   
  
ราคาน้ำมัน โดยจะมีผล พรุ่งนี้ 31 พ.ค. 59 ตั้งแต่ เวลา 05.00 น.