วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ดีเซลขึ้น!! วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 1 ก.ค. 59 เช็คราคาน้ำมัน จาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 1/7/59 ราคาแก๊ส NGV

ดีเซลขึ้น!! วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 1 ก.ค. 59 เช็คราคาน้ำมัน จาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 1/7/59 ราคาแก๊ส NGV


ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 (1/7/59)


ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร) 
บลู แก๊สโซลีน   31.56   เมื่อวานนี้  31.56            
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 24.18  เมื่อวานนี้   24.18        

บลู แก๊สโซฮอล์ 95  24.60 เมื่อวานนี้   24.60        

บลู แก๊สโซฮอล์ E20 22.04   เมื่อวานนี้   22.04    

บลู แก๊สโซฮอล์ E85  17.99  เมื่อวานนี้  17.99     

บลู ดีเซล 25.09   เมื่อวานนี้   24.69                         +เพิ่มขึ้น 40 สตางค์/ลิตร

ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  28.09 เมื่อวานนี้   27.69  
+เพิ่มขึ้น 40 สตางค์/ลิตร

ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  12.60  เมื่อวานนี้    12.60

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่