วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559

เฉพาะ ดีเซล ลง!! พรุ่งนี้ (14 มิ.ย.59) ดีเซล ปรับลง 40 สตางค์ ส่วนน้ำมันอื่นๆ ยังคงเดิม ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 14 มิถุนายน 2559

เฉพาะ ดีเซล ลง!! พรุ่งนี้ (14 มิ.ย.59) ดีเซล ปรับลง 40 สตางค์ ส่วนน้ำมันอื่นๆ ยังคงเดิม ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล  14 มิถุนายน 2559 

ประกาศจาก ปตท. และ บางจาก ผู้ขายน้ำมันรายใหญ่ แจ้งว่า น้ำมันดีเซล ปรับลง 40 สตางค์!!

ราคาที่ปรับ ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน  2559 ตั้งแต่ 5.00 น.
ปรับขึ้นราคาน้ำมัน

- แก๊สโซฮอล์ทุกชนิด คงเดิม
แก๊สโซฮอล์ E20  22.59    
แก๊สโซฮอล์ 91 24.73       
แก๊สโซฮอล์ 95   25.15    

แก๊สโซฮอล์ E20  23.09

- แก๊สโซฮอล์ E85 คงเดิม
แก๊สโซฮอล์ E85  18.64   

  

- ดีเซล ปรับลง -40 สต./ลิตร
ไฮดีเซล    25.24   
  
ราคาน้ำมัน โดยจะมีผล พรุ่งนี้ 14 มิ.ย. 59 ตั้งแต่ เวลา 05.00 น.