วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

น้ำมันดีเซลขึ้น 40 สต.! พรุ่งนี้ (1 ก.ค.59) ปรับขึ้นราคาน้ำมัน ดีเซล 40 สต ส่วนน้ำมันอื่นๆ ยังคงเดิม ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 1 กรกฎาคม 2559

น้ำมันดีเซลขึ้น 40 สต.! พรุ่งนี้ (1 ก.ค.59) ปรับขึ้นราคาน้ำมัน ดีเซล 40 สต ส่วนน้ำมันอื่นๆ ยังคงเดิม ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 1 กรกฎาคม 2559

ประกาศจาก ปตท. และ บางจาก ผู้ขายน้ำมันรายใหญ่ แจ้งว่า ปรับขึ้นราคาน้ำมัน ดีเซล -40 สต./ลิตร ส่วนอื่นๆ คงเดิม

ราคาที่ปรับ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่ 5.00 น.
ปรับขึ้นราคาน้ำมัน

- แก๊สโซฮอล์ทุกชนิด คงเดิม
แก๊สโซฮอล์ E20  22.09    
แก๊สโซฮอล์ 91 24.23       
แก๊สโซฮอล์ 95   24.65    


- แก๊สโซฮอล์ E85
คงเดิม
แก๊สโซฮอล์ E85  18.04   

  

- ดีเซล
ปรับขึ้น 40 สตางค์/ลิตร
ไฮดีเซล    25.14  
  
ราคาน้ำมัน โดยจะมีผล พรุ่งนี้ 1 ก.ค. 59 ตั้งแต่ เวลา 05.00 น.