วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2559

น้ำมันลง ยกเว้น E85!! พรุ่งนี้ (18 มิ.ย.59) ปรับลดราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด -30 สต. ยกเว้น E85 ดีเซล -30 สต ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 18 มิถุนายน 2559

น้ำมันลง ยกเว้น E85!! พรุ่งนี้ (18 มิ.ย.59) ปรับลดราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด -30 สต. ยกเว้น E85 ดีเซล -30 สต ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล  18 มิถุนายน 2559

ประกาศจาก ปตท. และ บางจาก ผู้ขายน้ำมันรายใหญ่ แจ้งว่า ปรับลดราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด -30 สต. ดีเซล -30 สต

ราคาที่ปรับ ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน  2559 ตั้งแต่ 5.00 น.
ปรับขึ้นราคาน้ำมัน

- แก๊สโซฮอล์ทุกชนิด ปรับลง -30 สต./ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E20  21.89    
แก๊สโซฮอล์ 91 24.03       
แก๊สโซฮอล์ 95   24.45    


- แก๊สโซฮอล์ E85
คงเดิม
แก๊สโซฮอล์ E85  18.44   

  

- ดีเซล ปรับลง -30 สต./ลิตร
ไฮดีเซล    24.64  
  
ราคาน้ำมัน โดยจะมีผล พรุ่งนี้ 18 มิ.ย. 59 ตั้งแต่ เวลา 05.00 น.