วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

น้ำมันลง ทุกชนิด!! พรุ่งนี้ (16 ก.ค.59) ปรับราคาน้ำมันลง ทั้งดีเซล และ แก๊สโซฮอล ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 16 กรกฎาคม 2559

น้ำมันลง ทุกชนิด!! พรุ่งนี้ (16 ก.ค.59) ปรับราคาน้ำมันลง ทั้งดีเซล และ แก๊สโซฮอล ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 16 กรกฎาคม 2559

ประกาศจาก ปตท. และ บางจาก ผู้ขายน้ำมันรายใหญ่ แจ้งว่า  ปรับราคาน้ำมันลง ทุกชนิด ทั้งดีเซล และ แก๊สโซฮอล์

ราคาที่ปรับ ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่ 5.00 น.
ปรับขึ้นราคาน้ำมัน

แก๊สโซฮอล์ E20  21.09    
แก๊สโซฮอล์ 91 23.33       
แก๊สโซฮอล์ 95   23.75    

แก๊สโซฮอล์ E85  17.04   

ไฮดีเซล    24.54 
  
ราคาน้ำมัน โดยจะมีผล พรุ่งนี้ 16 ก.ค. 59 ตั้งแต่ เวลา 05.00 น.