วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ส่วนแบ่งการตลาดผู้ค้าน้ำมัน ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 (ในประเทศ)

ส่วนแบ่งการตลาดผู้ค้าน้ำมัน ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 (ในประเทศ)


ส่วนแบ่งการตลาดผู้ค้าน้ำมัน ประจำเดือน พฤษภาคม 2559
ในประเทศไทย มีส่วนแบ่งดังนี้

อันดับที่ 1  ปตท. 37%
อันดับที่ 2  เอสโซ่. 11.4%
อันดับที่ 3  บางจาก. 11.3%
อันดับที่ 4  เชลล์. 8.8%
อันดับที่ 5  เชฟรอน. 7.17%
อันดับที่ 6  อื่นๆ. 24.0%

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ และข้อมูลของน้ำมัน ได้ที่นี่