วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 26 ก.ค. 59 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. ประจำวันที่ 26/7/59 ราคาแก๊ส NGV

วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 26 ก.ค. 59 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. ประจำวันที่ 26/7/59 ราคาแก๊ส NGV

 ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ บางจาก ปตท. ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 (26/7/59)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)
ไฮดีเซล    24.24    เมื่อวานนี้  24.24               
แก๊สโซฮอล์ E85  17.04   เมื่อวานนี้  17.04    
แก๊สโซฮอล์ E20  21.09  เมื่อวานนี้   21.09    
แก๊สโซฮอล์ 91 23.33      เมื่อวานนี้  23.33   
แก๊สโซฮอล์ 95   23.60    เมื่อวานนี้   23.60    ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร) 
บลู แก๊สโซลีน   30.66   เมื่อวานนี้  30.66            
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 23.28  เมื่อวานนี้   23.28      
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  23.55 เมื่อวานนี้   23.55        
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 21.04   เมื่อวานนี้   21.04   
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  16.99  เมื่อวานนี้  16.99     
บลู ดีเซล 24.19   เมื่อวานนี้   24.19                      

ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  27.19 เมื่อวานนี้   27.19


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  12.60  เมื่อวานนี้    12.60

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่