วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

น้ำมันลง ทุกชนิด!! วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 29 ก.ค. 59 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. ประจำวันที่ 29/7/59 ราคาแก๊ส NGV

น้ำมันลง ทุกชนิด!! วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 29 ก.ค. 59 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. ประจำวันที่ 29/7/59 ราคาแก๊ส NGV
ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 (29/7/59)

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร) 
บลู แก๊สโซลีน   30.36   เมื่อวานนี้  30.66            
-ลดลง 30 สตางค์/ลิตร
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 22.98  เมื่อวานนี้   23.28      
-ลดลง 30 สตางค์/ลิตร
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  23.25 เมื่อวานนี้   23.55        
-ลดลง 30 สตางค์/ลิตร
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 20.74   เมื่อวานนี้   21.04   
-ลดลง 30 สตางค์/ลิตร
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  16.69  เมื่อวานนี้  16.99     
-ลดลง 30 สตางค์/ลิตร
บลู ดีเซล 23.49   เมื่อวานนี้   23.79                       -ลดลง 30 สตางค์/ลิตร
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  26.49 เมื่อวานนี้   26.79 -ลดลง 30 สตางค์/ลิตร


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  12.60  เมื่อวานนี้    12.60

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่