วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559

วันที่ 1 กันยายน 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 1 ก.ย. 59 เช็คราคาน้ำมัน จาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 1/9/59 ราคาแก๊ส NGV

วันที่ 1 กันยายน 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 1 ก.ย. 59 เช็คราคาน้ำมัน จาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 1/9/59 ราคาแก๊ส NGV


 ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ บางจาก ปตท. ราคาแก๊ส NGV


ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 1 กันยายน 2559 (1/9/59)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)
ไฮดีเซล    23.74    เมื่อวานนี้  23.74              
แก๊สโซฮอล์ E85  18.24   เมื่อวานนี้  18.24     
แก๊สโซฮอล์ E20  22.59  เมื่อวานนี้   22.59      
แก๊สโซฮอล์ 91 24.83      เมื่อวานนี้  24.83       
แก๊สโซฮอล์ 95   25.10    เมื่อวานนี้   25.10       

 

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร) 
บลู แก๊สโซลีน   32.16   เมื่อวานนี้  32.16                 
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 24.78  เมื่อวานนี้   24.78         
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  25.05 เมื่อวานนี้   25.05         
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 22.54   เมื่อวานนี้   22.54      
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  18.19  เมื่อวานนี้  18.19       
บลู ดีเซล 23.69   เมื่อวานนี้   23.69                        
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  26.69 เมื่อวานนี้   26.69  


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  12.60  เมื่อวานนี้    12.60

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่