วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2559

น้ำมันลง เฉพาะดีเซล !! พรุ่งนี้ (26 ส.ค.59) ปรับราคาน้ำมันลง เฉพาะดีเซล ส่วนน้ำมันอื่นๆ คงเดิม ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 26 สิงหาคม 2559

น้ำมันลง เฉพาะดีเซล !! พรุ่งนี้ (26 ส.ค.59) ปรับราคาน้ำมันลง เฉพาะดีเซล ส่วนน้ำมันอื่นๆ คงเดิม ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 26 สิงหาคม 2559

ประกาศจาก ปตท. และ บางจาก ผู้ขายน้ำมันรายใหญ่ แจ้งว่า  ปรับราคาน้ำมันลง เฉพาะ ดีเซล

ราคาที่ปรับ ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่ 5.00 น.
ปรับขึ้นราคาน้ำมัน

แก๊สโซฮอล์ E20  22.19    
แก๊สโซฮอล์ 91 24.43       
แก๊สโซฮอล์ 95   24.70    

แก๊สโซฮอล์ E85  18.04   

ไฮดีเซล    23.74 
  
ราคาน้ำมัน โดยจะมีผล พรุ่งนี้ 26 ส.ค. 59 ตั้งแต่ เวลา 05.00 น.