วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559

น้ำมันขึ้น ยกเว้นดีเซล !! พรุ่งนี้ (31 ส.ค.59) ปรับราคาน้ำมันขึ้น ทุกชนิด ยกเว้น ดีเซล!! ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 31 สิงหาคม 2559

น้ำมันขึ้น ยกเว้นดีเซล !! พรุ่งนี้ (31 ส.ค.59) ปรับราคาน้ำมันขึ้น ทุกชนิด ยกเว้น ดีเซล ราคาคงเดิม!! ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 31 สิงหาคม 2559

ประกาศจาก ปตท. และ บางจาก ผู้ขายน้ำมันรายใหญ่ แจ้งว่า  ปรับราคาน้ำมันขึ้น ทุกชนิด ยกเว้นดีเซล

ราคาที่ปรับ ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่ 5.00 น.
ปรับขึ้นราคาน้ำมัน

แก๊สโซฮอล์ E20  22.59    
แก๊สโซฮอล์ 91 24.83       
แก๊สโซฮอล์ 95   25.10    

แก๊สโซฮอล์ E85  18.24   

ไฮดีเซล    23.74 
  
ราคาน้ำมัน โดยจะมีผล พรุ่งนี้ 31 ส.ค. 59 ตั้งแต่ เวลา 05.00 น.