วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

น้ำมันขึ้น ทุกชนิด!! พรุ่งนี้ (8 ต.ค.59) ปรับราคาน้ำมันขึ้น 60 สตางค์ ทุกชนิด ยกเว้น E85 ขึ้น 40 สตางค์ !! ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 8 ตุลาคม 2559

น้ำมันขึ้น ทุกชนิด!! พรุ่งนี้ (8 ต.ค.59) ปรับราคาน้ำมันขึ้น 60 สตางค์ ทุกชนิด ยกเว้น E85 ขึ้น 40 สตางค์ !! ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 8 ตุลาคม 2559

ประกาศจาก ปตท. และ บางจาก ผู้ขายน้ำมันรายใหญ่ แจ้งว่า  ปรับราคาน้ำมันขึ้น ทุกชนิด

ราคาที่ปรับ ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่ 5.00 น.
ปรับขึ้นราคาน้ำมัน

ไฮดีเซล    24.34   
แก๊สโซฮอล์ E85  18.64     
แก๊สโซฮอล์ E20  23.39    
แก๊สโซฮอล์ 91 25.63       
แก๊สโซฮอล์ 95   25.90    ราคาน้ำมัน โดยจะมีผล พรุ่งนี้ 8 ค.ค. 59 ตั้งแต่ เวลา 05.00 น.