วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ปรับเปลี่ยนราคาน้ำมัน!! ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 (6/2/59) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 6 ก.พ. 59

ปรับเปลี่ยนราคาน้ำมัน!! ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 (6/2/59) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 6 ก.พ. 59

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 (6/2/59)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    20.24    เมื่อวานนี้  19.74           +เพิ่มขึ้น 50 สตางค์
แก๊สโซฮอล์ E85  17.64   เมื่อวานนี้  17.94        - ลดลง 30 สตางค์
แก๊สโซฮอล์ E20  20.29  เมื่อวานนี้   20.79      
- ลดลง 50 สตางค์
แก๊สโซฮอล์ 91 22.23      เมื่อวานนี้  22.73       
- ลดลง 50 สตางค์
แก๊สโซฮอล์ 95   22.65    เมื่อวานนี้   23.15         
- ลดลง 50 สตางค์
 

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   29.56   เมื่อวานนี้  30.06       - ลดลง 50 สตางค์
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 22.18  เมื่อวานนี้     22.68     
  - ลดลง 50 สตางค์
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  22.60 เมื่อวานนี้   23.10       
  - ลดลง 50 สตางค์
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 20.24   เมื่อวานนี้   20.74       
  - ลดลง 50 สตางค์
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  17.59  เมื่อวานนี้  17.89       
  - ลดลง 30 สตางค์
บลู ดีเซล 20.19   เมื่อวานนี้   19.69       
+เพิ่มขึ้น 50 สตางค
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  23.19 เมื่อวานนี้   22.69     
+เพิ่มขึ้น 50 สตางค
 

แกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.55  เมื่อวานนี้    13.55 

ติดตามราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ได้ที่นี่