วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

พรุ่งนี้ (6 ก.พ.58) น้ำมัน ดีเซล ปรับขึ้น ส่วนแก๊สโซฮอลลด!! ทั้ง ปตท. และ บางจาก

พรุ่งนี้ (6 ก.พ.58) น้ำมัน ดีเซล ปรับขึ้น ส่วนแก๊สโซฮอลลด!! ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 6 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศจาก ปตท. และ บางจาก ผู้ขายน้ำมันรายใหญ่ แจ้งว่าจะ ลดราคาขายปลีก ดีเซล ขึ้่นมาอีก 50 สตางค์  แส่วนแก๊สโซฮอลลดลงหลายรายการ

ราคาที่ปรับลด ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพัธน์ 2559 ตั้งแต่ 5.00 น.

ราคาน้ำมันปรับ ลดลง 50 สตางค์/ลิตร มีดังนี้แก๊สโซฮอล์ E85  17.64      - ลดลง 50 ส.ต.
 แก๊สโซฮอล์ E20  20.29      - ลดลง 50 ส.ต.  
แก๊สโซฮอล์ 91 22.23        
- ลดลง 50 ส.ต.
 แก๊สโซฮอล์ 95   22.65       - ลดลง 50 ส.ต.

ส่วนน้ำมันดีเซล ปรับขึ้น 50 สตางค์/ลิตร


ดีเซลราคา 20.24 บาท/ลิตร  +เพิ่มขึ้น 50 ส.ต.

ราคาน้ำมัน โดยจะมีผล พรุ่งนี้ 6 ก.พ. 59 ตั้งแต่ เวลา 05.00 น.