วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

วันที่ 1 เมษายน 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 1 เม.ย. 59 เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 1/4/59 ราคาแก๊ส NGV

วันที่ 1 เมษายน 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 1 เม.ย. 59 เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 1/4/59 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 1 เมษายน 2559 (1/4/59)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    21.94    เมื่อวานนี้  21.94        
แก๊สโซฮอล์ E85  18.24   เมื่อวานนี้  18.24    

แก๊สโซฮอล์ E20  21.69  เมื่อวานนี้   21.69    

แก๊สโซฮอล์ 91 23.83      เมื่อวานนี้  23.83    

แก๊สโซฮอล์ 95   24.25    เมื่อวานนี้   24.25     

 

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   31.16   เมื่อวานนี้  31.16    
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 23.78  เมื่อวานนี้     23.78   

บลู แก๊สโซฮอล์ 95  24.20 เมื่อวานนี้   24.20      

บลู แก๊สโซฮอล์ E20 21.64   เมื่อวานนี้   21.64    

บลู แก๊สโซฮอล์ E85  18.19  เมื่อวานนี้  18.19      

บลู ดีเซล 21.89   เมื่อวานนี้   21.89         

ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  24.89 เมื่อวานนี้   24.89      


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.52  เมื่อวานนี้    13.52

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่ 

วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559

ดีเซลลง !! 40 สต. วันที่ 31 มีนาคม 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 30 มี.ค. 59 เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 30/3/59 ราคาแก๊ส NGV

ดีเซลลง !! 40 สต. วันที่ 31 มีนาคม 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 30 มี.ค. 59 เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 30/3/59 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 30 มีนาคม 2559 (30/3/59)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    21.94    เมื่อวานนี้  22.34        - ลดลง 40 สตางต์
แก๊สโซฮอล์ E85  18.24   เมื่อวานนี้  18.24    

แก๊สโซฮอล์ E20  21.69  เมื่อวานนี้   21.69    

แก๊สโซฮอล์ 91 23.83      เมื่อวานนี้  23.83    

แก๊สโซฮอล์ 95   24.25    เมื่อวานนี้   24.25     

 

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   31.16   เมื่อวานนี้  31.16    
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 23.78  เมื่อวานนี้     23.78   

บลู แก๊สโซฮอล์ 95  24.20 เมื่อวานนี้   24.20      

บลู แก๊สโซฮอล์ E20 21.64   เมื่อวานนี้   21.64    

บลู แก๊สโซฮอล์ E85  18.19  เมื่อวานนี้  18.19      

บลู ดีเซล 21.89   เมื่อวานนี้   22.29         
- ลดลง 40 สตางต์
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  24.89 เมื่อวานนี้   25.29       
- ลดลง 40 สตางต์

ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.52  เมื่อวานนี้    13.52

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่ 

เฉฑาะ น้ำมันดีเซล ลดราคา!! พรุ่งนี้ (31 มี.ค.59) ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 30 มีนาคม 2559

  เฉฑาะ น้ำมันดีเซล ลดราคา!! พรุ่งนี้ (31 มี.ค.59) ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 30 มีนาคม 2559

ประกาศจาก ปตท. และ บางจาก ผู้ขายน้ำมันรายใหญ่ แจ้งว่าจะ ลดราคาขายปลีก น้ำมันดีเซล ลงไป 40 สตางค์  ส่วนน้ำมันอื่นๆ ราคายังคงเดิม

ราคาที่ปรับลด ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2559 ตั้งแต่ 5.00 น.
ปรับขึ้นราคาน้ำมัน

- ดีเซล คงเดิม
ไฮดีเซล    21.94  
  
ราคาน้ำมัน โดยจะมีผล พรุ่งนี้ 31 มี.ค. 59 ตั้งแต่ เวลา 05.00 น.

วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559

น้ำมันขึ้น !! วันที่ 30 มีนาคม 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 30 มี.ค. 59 เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 30/3/59 ราคาแก๊ส NGV

น้ำมันขึ้น !! วันที่ 30 มีนาคม 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 30 มี.ค. 59 เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 30/3/59 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 30 มีนาคม 2559 (30/3/59)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    22.34    เมื่อวานนี้  22.34        คงที่
แก๊สโซฮอล์ E85  18.24   เมื่อวานนี้  18.04     +เพิ่มขึ้น 20 สตางค์

แก๊สโซฮอล์ E20  21.69  เมื่อวานนี้   21.29    
+เพิ่มขึ้น 40 สตางค์
แก๊สโซฮอล์ 91 23.83      เมื่อวานนี้  23.43    
+เพิ่มขึ้น 40 สตางค์
แก๊สโซฮอล์ 95   24.25    เมื่อวานนี้   23.85     
+เพิ่มขึ้น 40 สตางค์
 

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   31.16   เมื่อวานนี้  30.76     +เพิ่มขึ้น 40 สตางค์
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 23.78  เมื่อวานนี้     23.38     
+เพิ่มขึ้น 40 สตางค์
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  24.20 เมื่อวานนี้   23.80      
+เพิ่มขึ้น 40 สตางค์
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 21.64   เมื่อวานนี้   21.24     
+เพิ่มขึ้น 40 สตางค์
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  18.19  เมื่อวานนี้  17.99      
+เพิ่มขึ้น 20 สตางค์
บลู ดีเซล 22.29   เมื่อวานนี้   22.29          คงที่

ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  25.29 เมื่อวานนี้   25.29        คงที่


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.55  เมื่อวานนี้    13.55 

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่