วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559

วันที่ 30 เมษายน 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 30 เม.ย. 59 เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 30/4/59 ราคาแก๊ส NGV

วันที่ 30 เมษายน 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 30 เม.ย. 59 เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 30/4/59 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 30 เมษายน 2559 (30/4/59)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    23.94    เมื่อวานนี้  23.94                   
แก๊สโซฮอล์ E85  18.54   เมื่อวานนี้  18.54         

แก๊สโซฮอล์ E20  22.49  เมื่อวานนี้   22.49         

แก๊สโซฮอล์ 91 24.63      เมื่อวานนี้  24.63         

แก๊สโซฮอล์ 95   25.85    เมื่อวานนี้   25.85        

 

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   31.96   เมื่อวานนี้  31.946               
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 24.58  เมื่อวานนี้     24.58        

บลู แก๊สโซฮอล์ 95  25.00 เมื่อวานนี้   25.00          

บลู แก๊สโซฮอล์ E20 22.44   เมื่อวานนี้   22.44       

บลู แก๊สโซฮอล์ E85  18.49  เมื่อวานนี้  18.49       

บลู ดีเซล 23.89   เมื่อวานนี้   23.89                      
 
   
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  26.89 เมื่อวานนี้   26.89   


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.36  เมื่อวานนี้    13.36


ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่ 

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559

น้ำมันขึ้น ทุกชนิด!! พรุ่งนี้ (29 เม.ย.59) ราคาแก๊สโซฮอลและดีเซลปรับขึ้น 50 สตางค์!! ยกเว้น E85 ปรับขึ้น 30 สต. ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 29 เมษายน 2559

น้ำมันขึ้น ทุกชนิด!! พรุ่งนี้ (29 เม.ย.59) ราคาแก๊สโซฮอลและดีเซลปรับขึ้น 50 สตางค์!! ยกเว้น E85 ปรับขึ้น 30 สต.  ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 29 เมษายน 2559ประกาศจาก ปตท. และ บางจาก ผู้ขายน้ำมันรายใหญ่ แจ้งว่าจะ ปรับขึ้นราคาขายปลีก แก๊สโซฮอลทุกขนิด 50 สตางค์ ยกเว้น  E85 30 สตาค์ น้ำมันดีเซล ปรับขึ้น 50 สตางค์!!

ราคาที่ปรับ ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2559 ตั้งแต่ 5.00 น.
ปรับขึ้นราคาน้ำมัน

- แก๊สโซฮอล์ทุกชนิด ปรับขึ้น +50 สตางค์
แก๊สโซฮอล์ E20  22.49    
แก๊สโซฮอล์ 91 24.63       
แก๊สโซฮอล์ 95   25.05    

แก๊สโซฮอล์ E85  18.54 


- แก๊สโซฮอล์ E85 ปรับขึ้น +30 สตางค์
แก๊สโซฮอล์ E20  21.29    

  

- ดีเซล ปรับขึ้น +50 สตางค์
ไฮดีเซล    23.94   
  
ราคาน้ำมัน โดยจะมีผล พรุ่งนี้ 29 เม.ย. 59 ตั้งแต่ เวลา 05.00 น.

วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2559

วันที่ 28 เมษายน 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 28 เม.ย. 59 เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 28/4/59 ราคาแก๊ส NGV

วันที่ 28 เมษายน 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 28 เม.ย. 59 เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 28/4/59 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 28 เมษายน 2559 (28/4/59)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    23.44    เมื่อวานนี้  23.44                   
แก๊สโซฮอล์ E85  18.24   เมื่อวานนี้  18.24         

แก๊สโซฮอล์ E20  21.99  เมื่อวานนี้   21.99         

แก๊สโซฮอล์ 91 24.13      เมื่อวานนี้  24.13         

แก๊สโซฮอล์ 95   24.55    เมื่อวานนี้   24.55        

 

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   31.46   เมื่อวานนี้  31.46               
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 24.08  เมื่อวานนี้     24.08        

บลู แก๊สโซฮอล์ 95  24.50 เมื่อวานนี้   25.50          

บลู แก๊สโซฮอล์ E20 21.94   เมื่อวานนี้   21.94       

บลู แก๊สโซฮอล์ E85  18.19  เมื่อวานนี้  18.19       

บลู ดีเซล 23.39   เมื่อวานนี้   23.39                      
 
   
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  26.39 เมื่อวานนี้   26.39   


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.36  เมื่อวานนี้    13.36


ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่ 

วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559

วันที่ 27 เมษายน 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 27 เม.ย. 59 เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 27/4/59 ราคาแก๊ส NGV

วันที่ 27 เมษายน 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 27 เม.ย. 59 เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 27/4/59 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 27 เมษายน 2559 (27/4/59)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    23.44    เมื่อวานนี้  23.44                   
แก๊สโซฮอล์ E85  18.24   เมื่อวานนี้  18.24         

แก๊สโซฮอล์ E20  21.99  เมื่อวานนี้   21.99         

แก๊สโซฮอล์ 91 24.13      เมื่อวานนี้  24.13         

แก๊สโซฮอล์ 95   24.55    เมื่อวานนี้   24.55        

 

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   31.46   เมื่อวานนี้  31.46               
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 24.08  เมื่อวานนี้     24.08        

บลู แก๊สโซฮอล์ 95  24.50 เมื่อวานนี้   25.50          

บลู แก๊สโซฮอล์ E20 21.94   เมื่อวานนี้   21.94       

บลู แก๊สโซฮอล์ E85  18.19  เมื่อวานนี้  18.19       

บลู ดีเซล 23.39   เมื่อวานนี้   23.39                      
 
   
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  26.39 เมื่อวานนี้   26.39   


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.36  เมื่อวานนี้    13.36


ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่ 

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2559

น้ำมันขึ้น.ทุกชนิด!! วันที่ 26 เมษายน 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 26 เม.ย. 59 เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 26/4/59 ราคาแก๊ส NGV

น้ำมันขึ้น.ทุกชนิด!! วันที่ 26 เมษายน 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 26 เม.ย. 59 เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 26/4/59 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 26 เมษายน 2559 (26/4/59)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    23.44    เมื่อวานนี้  23.04                   +เพิ่มขึ้น 40 สตางต์
แก๊สโซฮอล์ E85  18.24   เมื่อวานนี้  18.04        
+เพิ่มขึ้น 20 สตางต์
แก๊สโซฮอล์ E20  21.99  เมื่อวานนี้   21.59         
+เพิ่มขึ้น 40 สตางต์
แก๊สโซฮอล์ 91 24.13      เมื่อวานนี้  23.73         
+เพิ่มขึ้น 40 สตางต์
แก๊สโซฮอล์ 95   24.55    เมื่อวานนี้   24.15        
+เพิ่มขึ้น 40 สตางต์
 

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   31.46   เมื่อวานนี้  31.06                +เพิ่มขึ้น 40 สตางต์
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 24.08  เมื่อวานนี้     23.68        
+เพิ่มขึ้น 40 สตางต์
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  24.50 เมื่อวานนี้   24.10          
+เพิ่มขึ้น 40 สตางต์
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 21.94   เมื่อวานนี้   21.54       
+เพิ่มขึ้น 40 สตางต์
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  18.19  เมื่อวานนี้  17.99        
+เพิ่มขึ้น 20 สตางต์
บลู ดีเซล 23.39   เมื่อวานนี้   22.99                      
 
   +เพิ่มขึ้น 40 สตางต์
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  26.39 เมื่อวานนี้   25.99   
+เพิ่มขึ้น 40 สตางต์

ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.36  เมื่อวานนี้    13.36


ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่