วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559

แจ้งให้ทราบ!! บางจาก หรือหน่วยงานใดๆ ไม่มีการปรับราคาน้ำมัน

แจ้งให้ทราบ!! บางจาก หรือหน่วยงานใดๆ ไม่มีการปรับราคาน้ำมัน


จากกระแสข่าว ที่มีการแชร์ หน้าแอดพิเคชั่น ราคาน้ำมันของบางจาก ว่าพรุ่งนี้ ราคาน้ำมันจะปรับลดลง 

ทางเราขอแจ้งให้ทราบว่า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมัน ในวันพรุ่งนี้ หรือวันที่ 2 เมษายน 2559  

ซึ่งการแชร์ดังกว่าอาจจะมาจาก 

วันนี้ 1 เมษยน เป็น  วัน April Fool's Day หรือ วันโกหก