วันพุธที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

น้ำมันลง!!! ..พรุ่งนี้ (5 พ.ค.59) แก๊สโซฮอลทุกชนิด และดีเซลปรับลง!! ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 5 พฤษภาคม 2559

น้ำมันลง!!! ..พรุ่งนี้ (5 พ.ค.59) แก๊สโซฮอลทุกชนิด และดีเซลปรับลง!! ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 5 พฤษภาคม 2559


ประกาศจาก ปตท. และ บางจาก ผู้ขายน้ำมันรายใหญ่ แจ้งว่าจะ ปรับขึ้นราคาขายปลีก น้ำมันดีเซล ลงอีก 40 สตางค์  E85 ลดลง 20 สตางค์ราคาที่ปรับลด ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่ 5.00 น.

- แก๊สโซฮอล์ทุกชนิด ลด -40 สต. 
แก๊สโซฮอล์ E20  22.29    
แก๊สโซฮอล์ 91 24.23       
แก๊สโซฮอล์ 95   24.65    
 


- แก๊สโซฮอล E
85 ลด -20 สต. 
แก๊สโซฮอล์ E85  18.44     


- ดีเซล ลด -40 สต.
ไฮดีเซล    23.54   

  
ราคาน้ำมัน โดยจะมีผล พรุ่งนี้ 5 พ.ค. 59 ตั้งแต่ เวลา 05.00 น.