วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ดีเซลขึ้น!! วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 1 ก.ค. 59 เช็คราคาน้ำมัน จาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 1/7/59 ราคาแก๊ส NGV

ดีเซลขึ้น!! วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 1 ก.ค. 59 เช็คราคาน้ำมัน จาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 1/7/59 ราคาแก๊ส NGV


ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 (1/7/59)


ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร) 
บลู แก๊สโซลีน   31.56   เมื่อวานนี้  31.56            
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 24.18  เมื่อวานนี้   24.18        

บลู แก๊สโซฮอล์ 95  24.60 เมื่อวานนี้   24.60        

บลู แก๊สโซฮอล์ E20 22.04   เมื่อวานนี้   22.04    

บลู แก๊สโซฮอล์ E85  17.99  เมื่อวานนี้  17.99     

บลู ดีเซล 25.09   เมื่อวานนี้   24.69                         +เพิ่มขึ้น 40 สตางค์/ลิตร

ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  28.09 เมื่อวานนี้   27.69  
+เพิ่มขึ้น 40 สตางค์/ลิตร

ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  12.60  เมื่อวานนี้    12.60

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่

ดีเซลขึ้น!! วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 1 ก.ค. 59 เช็คราคาน้ำมัน จาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 1/7/59 ราคาแก๊ส NGV

ดีเซลขึ้น!! วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 1 ก.ค. 59 เช็คราคาน้ำมัน จาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 1/7/59 ราคาแก๊ส NGV


ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 (1/7/59)


ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)
ไฮดีเซล    25.14    เมื่อวานนี้  24.74                 +เพิ่มขึ้น 40 สตางค์/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E85  18.04   เมื่อวานนี้  18.04      
 
แก๊สโซฮอล์ E20  22.09  เมื่อวานนี้   22.09      

แก๊สโซฮอล์ 91 24.23      เมื่อวานนี้  24.23      

แก๊สโซฮอล์ 95   24.65    เมื่อวานนี้   24.65     


 

ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)  
แก๊ส NGV  12.60  เมื่อวานนี้    12.60

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่

น้ำมันดีเซลขึ้น 40 สต.! พรุ่งนี้ (1 ก.ค.59) ปรับขึ้นราคาน้ำมัน ดีเซล 40 สต ส่วนน้ำมันอื่นๆ ยังคงเดิม ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 1 กรกฎาคม 2559

น้ำมันดีเซลขึ้น 40 สต.! พรุ่งนี้ (1 ก.ค.59) ปรับขึ้นราคาน้ำมัน ดีเซล 40 สต ส่วนน้ำมันอื่นๆ ยังคงเดิม ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 1 กรกฎาคม 2559

ประกาศจาก ปตท. และ บางจาก ผู้ขายน้ำมันรายใหญ่ แจ้งว่า ปรับขึ้นราคาน้ำมัน ดีเซล -40 สต./ลิตร ส่วนอื่นๆ คงเดิม

ราคาที่ปรับ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่ 5.00 น.
ปรับขึ้นราคาน้ำมัน

- แก๊สโซฮอล์ทุกชนิด คงเดิม
แก๊สโซฮอล์ E20  22.09    
แก๊สโซฮอล์ 91 24.23       
แก๊สโซฮอล์ 95   24.65    


- แก๊สโซฮอล์ E85
คงเดิม
แก๊สโซฮอล์ E85  18.04   

  

- ดีเซล
ปรับขึ้น 40 สตางค์/ลิตร
ไฮดีเซล    25.14  
  
ราคาน้ำมัน โดยจะมีผล พรุ่งนี้ 1 ก.ค. 59 ตั้งแต่ เวลา 05.00 น.

วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2559

วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 30 มิ.ย. 59 เช็คราคาน้ำมัน จาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 30/6/59 ราคาแก๊ส NGV

วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 30 มิ.ย. 59 เช็คราคาน้ำมัน จาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 30/6/59 ราคาแก๊ส NGV

 ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ บางจาก ปตท. ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 30 มิถุนายน 2559 (30/6/59)


ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)
ไฮดีเซล    24.74    เมื่อวานนี้  24.74                 
แก๊สโซฮอล์ E85  18.04   เมื่อวานนี้  18.04      
 
แก๊สโซฮอล์ E20  22.09  เมื่อวานนี้   22.09      

แก๊สโซฮอล์ 91 24.23      เมื่อวานนี้  24.23      

แก๊สโซฮอล์ 95   24.65    เมื่อวานนี้   24.65     
ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร) 
บลู แก๊สโซลีน   31.56   เมื่อวานนี้  31.56            
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 24.18  เมื่อวานนี้   24.18        

บลู แก๊สโซฮอล์ 95  24.60 เมื่อวานนี้   24.60        

บลู แก๊สโซฮอล์ E20 22.04   เมื่อวานนี้   22.04    

บลู แก๊สโซฮอล์ E85  17.99  เมื่อวานนี้  17.99     

บลู ดีเซล 24.69   เมื่อวานนี้   24.69                      

ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  27.69 เมื่อวานนี้   27.69  


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  12.60  เมื่อวานนี้    12.60

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559

น้ำมันลงทุกชนิด!! วันที่ 29 มิถุนายน 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 29 มิ.ย. 59 เช็คราคาน้ำมัน จาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 29/6/59 ราคาแก๊ส NGV

น้ำมันลงทุกชนิด!! วันที่ 29 มิถุนายน 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 29 มิ.ย. 59 เช็คราคาน้ำมัน จาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 29/6/59 ราคาแก๊ส NGV


ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 29 มิถุนายน 2559 (29/6/59)
 

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร) 
บลู แก๊สโซลีน   31.56   เมื่อวานนี้  31.96              -ลดลง 40 สตางค์
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 24.18  เมื่อวานนี้   24.58        
-ลดลง 40 สตางค์
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  24.60 เมื่อวานนี้   25.00        
-ลดลง 40 สตางค์
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 22.04   เมื่อวานนี้   22.44    
-ลดลง 40 สตางค์
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  17.99  เมื่อวานนี้  18.39      
-ลดลง 40 สตางค์
บลู ดีเซล 24.69   เมื่อวานนี้   25.09                      
-ลดลง 40 สตางค์
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  27.69 เมื่อวานนี้   28.09   
-ลดลง 40 สตางค์ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  12.60  เมื่อวานนี้    12.60

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่

น้ำมันลงทุกชนิด!! วันที่ 29 มิถุนายน 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 29 มิ.ย. 59 เช็คราคาน้ำมัน จาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 29/6/59 ราคาแก๊ส NGV

น้ำมันลงทุกชนิด!! วันที่ 29 มิถุนายน 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 29 มิ.ย. 59 เช็คราคาน้ำมัน จาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 29/6/59 ราคาแก๊ส NGV


ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 29 มิถุนายน 2559 (29/6/59)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)
ไฮดีเซล    24.74    เมื่อวานนี้  25.14                 - ลดลง 40 สตางค์
แก๊สโซฮอล์ E85  18.04   เมื่อวานนี้  18.44      
- ลดลง 40 สตางค์
แก๊สโซฮอล์ E20  22.09  เมื่อวานนี้   22.49      
- ลดลง 40 สตางค์
แก๊สโซฮอล์ 91 24.23      เมื่อวานนี้  24.63      
- ลดลง 40 สตางค์
แก๊สโซฮอล์ 95   24.65    เมื่อวานนี้   25.05     
- ลดลง 40 สตางค์


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)  
แก๊ส NGV  12.60  เมื่อวานนี้    12.60


ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่

น้ำมัน 40 สต. ทุกฃนิด!! พรุ่งนี้ (29 มิ.ย.59) ปรับลดราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด, E85 และ ดีเซล 40 สต ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 29 มิถุนายน 2559

น้ำมัน 40 สต. ทุกฃนิด!! พรุ่งนี้ (29 มิ.ย.59) ปรับลดราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด, E85 และ ดีเซล 40 สต ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 29 มิถุนายน 2559

ประกาศจาก ปตท. และ บางจาก ผู้ขายน้ำมันรายใหญ่ แจ้งว่า ปรับลดราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด -40 สต./ลิตร E85 -40 สต./ลิต และ ดีเซล -40 สต./ลิตร

ราคาที่ปรับ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน  2559 ตั้งแต่ 5.00 น.
ปรับขึ้นราคาน้ำมัน

- แก๊สโซฮอล์ทุกชนิด ปรับลง -40 สต./ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E20  22.09    
แก๊สโซฮอล์ 91 24.23       
แก๊สโซฮอล์ 95   24.65    


- แก๊สโซฮอล์ E85
ปรับลง -40 สต./ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E85  18.04   

  

- ดีเซล
ปรับลง -40 สต./ลิตร
ไฮดีเซล    24.74  
  
ราคาน้ำมัน โดยจะมีผล พรุ่งนี้ 29 มิ.ย. 59 ตั้งแต่ เวลา 05.00 น.

วันที่ 28 มิถุนายน 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 28 มิ.ย. 59 เช็คราคาน้ำมัน จาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 28/6/59 ราคาแก๊ส NGV

วันที่ 28 มิถุนายน 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 28 มิ.ย. 59 เช็คราคาน้ำมัน จาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 28/6/59 ราคาแก๊ส NGV

 ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ บางจาก ปตท. ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 28 มิถุนายน 2559 (28/6/59)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)
ไฮดีเซล    25.14    เมื่อวานนี้  25.14                
แก๊สโซฮอล์ E85  18.44   เมื่อวานนี้  18.44      
แก๊สโซฮอล์ E20  22.49  เมื่อวานนี้   22.49     
แก๊สโซฮอล์ 91 24.63      เมื่อวานนี้  24.63    
แก๊สโซฮอล์ 95   25.05    เมื่อวานนี้   25.05     ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร) 
บลู แก๊สโซลีน   31.96   เมื่อวานนี้  31.96             
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 24.58  เมื่อวานนี้   24.58        
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  25.00 เมื่อวานนี้   25.00       
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 22.44   เมื่อวานนี้   22.44     
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  18.39  เมื่อวานนี้  18.39      
บลู ดีเซล 25.09   เมื่อวานนี้   25.09                      
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  28.09 เมื่อวานนี้   28.09   


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  12.60  เมื่อวานนี้    12.60


ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่