วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559

แก๊สโซฮอล์ลง ดีเซลขึ้น!! วันที่ 10 มิถุนายน 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 10 มิ.ย. 59 เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 10/6/59 ราคาแก๊ส NGV

แก๊สโซฮอล์ลง ดีเซลขึ้น!! วันที่ 10 มิถุนายน 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 10 มิ.ย. 59 เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 10/6/59 ราคาแก๊ส NGV


ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 10 มิถุนายน 2559 (10/6/59)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    25.64    เมื่อวานนี้  25.14               +เพิ่มขึ้น 50 สต./ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E85  18.64   เมื่อวานนี้  18.94      -ลดลง 30 สต./ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E20  22.59  เมื่อวานนี้   23.09      -ลดลง 50 สต./ลิตร 
แก๊สโซฮอล์ 91 24.73      เมื่อวานนี้  25.23      
-ลดลง 50 สต./ลิตร    
แก๊สโซฮอล์ 95   25.15    เมื่อวานนี้   25.65     
-ลดลง 50 สต./ลิตร    
 

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   32.06   เมื่อวานนี้  32.56               -ลดลง 50 สต./ลิตร 
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 24.68  เมื่อวานนี้   25.18         
-ลดลง 50 สต./ลิตร 
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  25.10 เมื่อวานนี้   25.60         
-ลดลง 50 สต./ลิตร 
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 22.54   เมื่อวานนี้   23.04      
-ลดลง 50 สต./ลิตร 
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  18.59  เมื่อวานนี้  18.89       
-ลดลง 30 สต./ลิตร 
บลู ดีเซล 25.59   เมื่อวานนี้   25.09                        
-เพิ่มขึ้น 50 สต./ลิตร 
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  28.59 เมื่อวานนี้   28.09  
-เพิ่มขึ้น 50 สต./ลิตร

ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.36  เมื่อวานนี้    13.36


ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่