วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559

แก๊สโซฮอล์ลง ดีเซลขึ้น!! พรุ่งนี้ (10 มิ.ย.59) แก๊สโซฮอล์ ปรับลง 50 สตางค์ ยกเว้น E80 ปรัลง 30 สตางค์ ปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซล 50 สตางค์ต่อลิตร ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 10 มิถุนายน 2559

แก๊สโซฮอล์ลง ดีเซลขึ้น!! พรุ่งนี้ (10 มิ.ย.59) แก๊สโซฮอล์ ปรับลง 50 สตางค์ ยกเว้น E80 ปรัลง 30 สตางค์ ปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซล  50 สตางค์ต่อลิตร ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล  10 มิถุนายน 2559 

ประกาศจาก ปตท. และ บางจาก ผู้ขายน้ำมันรายใหญ่ แจ้งว่าจะ แก๊สโซฮอล์ ปรับลง 50 สตางค์ ยกเว้น E80 ปรัลง 30 สตางค์ ปรับขึ้นราคาขายปลีก น้ำมันดีเซล ปรับขึ้น 50 สตางค์!!

ราคาที่ปรับ ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน  2559 ตั้งแต่ 5.00 น.
ปรับขึ้นราคาน้ำมัน

- แก๊สโซฮอล์ทุกชนิด ลดลง 50 สต./ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E20  22.59    
แก๊สโซฮอล์ 91 24.73       
แก๊สโซฮอล์ 95   25.15    

แก๊สโซฮอล์ E20  23.09

- แก๊สโซฮอล์ E85 ลดลง 30 สต./ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E85  18.64   

  

- ดีเซล ปรับขึ้น +50 สต./ลิตร
ไฮดีเซล    25.64   
  
ราคาน้ำมัน โดยจะมีผล พรุ่งนี้ 10 มิ.ย. 59 ตั้งแต่ เวลา 05.00 น.