วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 1 ส.ค. 59 เช็คราคาน้ำมัน จาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 1/8/59 ราคาแก๊ส NGV

วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 1 ส.ค. 59 เช็คราคาน้ำมัน จาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 1/8/59 ราคาแก๊ส NGV


 ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ บางจาก ปตท. ราคาแก๊ส NGV


ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 1 สิงหาคม 2559 (1/8/59)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)
ไฮดีเซล    23.54    เมื่อวานนี้  23.54               
แก๊สโซฮอล์ E85  16.74   เมื่อวานนี้  16.74    
แก๊สโซฮอล์ E20  20.79  เมื่อวานนี้   20.79    
แก๊สโซฮอล์ 91 23.03      เมื่อวานนี้  23.03    
แก๊สโซฮอล์ 95   23.30    เมื่อวานนี้   23.30  
ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร) 
บลู แก๊สโซลีน   30.36   เมื่อวานนี้  30.36             
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 22.98  เมื่อวานนี้   22.98       
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  23.25 เมื่อวานนี้   23.25        
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 20.74   เมื่อวานนี้   20.74    
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  16.69  เมื่อวานนี้  16.69     
บลู ดีเซล 23.49   เมื่อวานนี้   23.49                      
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  26.49 เมื่อวานนี้   26.49

ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  12.60  เมื่อวานนี้    12.60

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

น้ำมันลง ทุกชนิด!! วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 29 ก.ค. 59 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. ประจำวันที่ 29/7/59 ราคาแก๊ส NGV

น้ำมันลง ทุกชนิด!! วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 29 ก.ค. 59 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. ประจำวันที่ 29/7/59 ราคาแก๊ส NGV
ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 (29/7/59)

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร) 
บลู แก๊สโซลีน   30.36   เมื่อวานนี้  30.66            
-ลดลง 30 สตางค์/ลิตร
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 22.98  เมื่อวานนี้   23.28      
-ลดลง 30 สตางค์/ลิตร
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  23.25 เมื่อวานนี้   23.55        
-ลดลง 30 สตางค์/ลิตร
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 20.74   เมื่อวานนี้   21.04   
-ลดลง 30 สตางค์/ลิตร
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  16.69  เมื่อวานนี้  16.99     
-ลดลง 30 สตางค์/ลิตร
บลู ดีเซล 23.49   เมื่อวานนี้   23.79                       -ลดลง 30 สตางค์/ลิตร
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  26.49 เมื่อวานนี้   26.79 -ลดลง 30 สตางค์/ลิตร


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  12.60  เมื่อวานนี้    12.60

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่

น้ำมันลง ทุกชนิด!! วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 29 ก.ค. 59 เช็คราคาน้ำมัน จาก บางจาก ประจำวันที่ 29/7/59 ราคาแก๊ส NGV

น้ำมันลง ทุกชนิด!! วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 29 ก.ค. 59 เช็คราคาน้ำมัน จาก บางจาก ประจำวันที่ 29/7/59 ราคาแก๊ส NGV


ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 (29/7/59)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)
ไฮดีเซล    23.54    เมื่อวานนี้  23.84               -ลดลง 30 สตางค์/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E85  16.74   เมื่อวานนี้  17.04    
-ลดลง 30 สตางค์/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E20  20.79  เมื่อวานนี้   21.09    
-ลดลง 30 สตางค์/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 23.03      เมื่อวานนี้  23.33    
-ลดลง 30 สตางค์/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 95   23.30    เมื่อวานนี้   23.60   
-ลดลง 30 สตางค์/ลิตร

ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  12.60  เมื่อวานนี้    12.60

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

น้ำมันลง ทุกชนิด !! พรุ่งนี้ (29 ก.ค.59) ปรับราคาน้ำมันลง ทุกชนิด ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 29 กรกฎาคม 2559

น้ำมันลง ทุกชนิด !! พรุ่งนี้ (29 ก.ค.59) ปรับราคาน้ำมันลง ทุกชนิด ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 29 กรกฎาคม 2559ประกาศจาก ปตท. และ บางจาก ผู้ขายน้ำมันรายใหญ่ แจ้งว่า  ปรับราคาน้ำมันลง ทุกชนิด

ราคาที่ปรับ ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่ 5.00 น.
ปรับขึ้นราคาน้ำมัน

แก๊สโซฮอล์ E20  20.79    
แก๊สโซฮอล์ 91 23.03       
แก๊สโซฮอล์ 95   23.30    

แก๊สโซฮอล์ E85  16.74   

ไฮดีเซล    23.54 
  
ราคาน้ำมัน โดยจะมีผล พรุ่งนี้ 29 ก.ค. 59 ตั้งแต่ เวลา 05.00 น.

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

น้ำมันลงเฉพาะ ดีเซล!! วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 27 ก.ค. 59 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. ประจำวันที่ 27/7/59 ราคาแก๊ส NGV

น้ำมันลงเฉพาะ ดีเซล!! วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 27 ก.ค. 59 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. ประจำวันที่ 27/7/59 ราคาแก๊ส NGV


ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 (27/7/59)

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร) 
บลู แก๊สโซลีน   30.66   เมื่อวานนี้  30.66            
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 23.28  เมื่อวานนี้   23.28      
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  23.55 เมื่อวานนี้   23.55        
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 21.04   เมื่อวานนี้   21.04   
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  16.99  เมื่อวานนี้  16.99     
บลู ดีเซล 23.79   เมื่อวานนี้   24.19                       -ลดลง 40 สตางค์/ลิตร

ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  26.79 เมื่อวานนี้   27.19
-ลดลง 40 สตางค์/ลิตร

ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  12.60  เมื่อวานนี้    12.60

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่

น้ำมันลง เฉพาะดีเซล!! วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 27 ก.ค. 59 เช็คราคาน้ำมัน จาก บางจาก ประจำวันที่ 27/7/59 ราคาแก๊ส NGV

น้ำมันลง เฉพาะดีเซล!! วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 27 ก.ค. 59 เช็คราคาน้ำมัน จาก บางจาก ประจำวันที่ 27/7/59 ราคาแก๊ส NGV


ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 (27/7/59)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)
ไฮดีเซล    23.84    เมื่อวานนี้  24.24               -ลดลง 40 สตางค์/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E85  17.04   เมื่อวานนี้  17.04    
แก๊สโซฮอล์ E20  21.09  เมื่อวานนี้   21.09    
แก๊สโซฮอล์ 91 23.33      เมื่อวานนี้  23.33   
แก๊สโซฮอล์ 95   23.60    เมื่อวานนี้   23.60    


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  12.60  เมื่อวานนี้    12.60

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่

น้ำมันลง เฉพาะ ดีเซล !! พรุ่งนี้ (27 ก.ค.59) ปรับราคาน้ำมันลง เฉพาะ ดีเซล ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 27 กรกฎาคม 2559

น้ำมันลง เฉพาะ ดีเซล !! พรุ่งนี้ (27 ก.ค.59) ปรับราคาน้ำมันลง  เฉพาะ ดีเซล ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 27 กรกฎาคม 2559

ประกาศจาก ปตท. และ บางจาก ผู้ขายน้ำมันรายใหญ่ แจ้งว่า  ปรับราคาน้ำมันลง เฉพาะ ดีเซล

ราคาที่ปรับ ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่ 5.00 น.
ปรับขึ้นราคาน้ำมัน

แก๊สโซฮอล์ E20  21.09    
แก๊สโซฮอล์ 91 23.33       
แก๊สโซฮอล์ 95   23.60    

แก๊สโซฮอล์ E85  17.04   

ไฮดีเซล    23.84 
  
ราคาน้ำมัน โดยจะมีผล พรุ่งนี้ 27 ก.ค. 59 ตั้งแต่ เวลา 05.00 น.

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 26 ก.ค. 59 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. ประจำวันที่ 26/7/59 ราคาแก๊ส NGV

วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 26 ก.ค. 59 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. ประจำวันที่ 26/7/59 ราคาแก๊ส NGV

 ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ บางจาก ปตท. ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 (26/7/59)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)
ไฮดีเซล    24.24    เมื่อวานนี้  24.24               
แก๊สโซฮอล์ E85  17.04   เมื่อวานนี้  17.04    
แก๊สโซฮอล์ E20  21.09  เมื่อวานนี้   21.09    
แก๊สโซฮอล์ 91 23.33      เมื่อวานนี้  23.33   
แก๊สโซฮอล์ 95   23.60    เมื่อวานนี้   23.60    ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร) 
บลู แก๊สโซลีน   30.66   เมื่อวานนี้  30.66            
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 23.28  เมื่อวานนี้   23.28      
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  23.55 เมื่อวานนี้   23.55        
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 21.04   เมื่อวานนี้   21.04   
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  16.99  เมื่อวานนี้  16.99     
บลู ดีเซล 24.19   เมื่อวานนี้   24.19                      

ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  27.19 เมื่อวานนี้   27.19


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  12.60  เมื่อวานนี้    12.60

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

วันที่ 23 กรกฎาคม 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 23 ก.ค. 59 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. ประจำวันที่ 23/7/59 ราคาแก๊ส NGV

วันที่ 23 กรกฎาคม 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 23 ก.ค. 59 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. ประจำวันที่ 23/7/59 ราคาแก๊ส NGV

 ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ บางจาก ปตท. ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 (23/7/59)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)
ไฮดีเซล    24.24    เมื่อวานนี้  24.24               
แก๊สโซฮอล์ E85  17.04   เมื่อวานนี้  17.04    
แก๊สโซฮอล์ E20  21.09  เมื่อวานนี้   21.09    
แก๊สโซฮอล์ 91 23.33      เมื่อวานนี้  23.33   
แก๊สโซฮอล์ 95   23.60    เมื่อวานนี้   23.60    
ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร) 
บลู แก๊สโซลีน   30.66   เมื่อวานนี้  30.66            
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 23.28  เมื่อวานนี้   23.28      
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  23.55 เมื่อวานนี้   23.55        
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 21.04   เมื่อวานนี้   21.04   
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  16.99  เมื่อวานนี้  16.99     
บลู ดีเซล 24.19   เมื่อวานนี้   24.19                      

ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  27.19 เมื่อวานนี้   27.19ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  12.60  เมื่อวานนี้    12.60

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ดีเซล และ แก๊สโซฮอลลง!! วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 22 ก.ค. 59 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. ประจำวันที่ 22/7/59 ราคาแก๊ส NGV

ดีเซล และ แก๊สโซฮอลลง!! วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 22 ก.ค. 59 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. ประจำวันที่ 22/7/59 ราคาแก๊ส NGV


ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 (22/7/59)

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร) 
บลู แก๊สโซลีน   30.66   เมื่อวานนี้  30.66            
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 23.28  เมื่อวานนี้   23.28      
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  23.55 เมื่อวานนี้   23.70         -ลดลง 15 สตางค์/ลิตร
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 21.04   เมื่อวานนี้   21.04   
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  16.99  เมื่อวานนี้  16.99     
บลู ดีเซล 24.19   เมื่อวานนี้   24.49                      
-ลดลง 30 สตางค์/ลิตร
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  27.19 เมื่อวานนี้   27.49
-ลดลง 30 สตางค์/ลิตร

ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  12.60  เมื่อวานนี้    12.60

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่

ดีเซล และ แก๊สโซฮอลลง!! วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 22 ก.ค. 59 เช็คราคาน้ำมัน จาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 22/7/59 ราคาแก๊ส NGV

ดีเซล และ แก๊สโซฮอลลง!! วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 22 ก.ค. 59 เช็คราคาน้ำมัน จาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 22/7/59 ราคาแก๊ส NGV


ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 (22/7/59)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)
ไฮดีเซล    24.24    เมื่อวานนี้  24.54               -ลดลง 30 สตางค์/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E85  17.04   เมื่อวานนี้  17.04    
แก๊สโซฮอล์ E20  21.09  เมื่อวานนี้   21.09    
แก๊สโซฮอล์ 91 23.33      เมื่อวานนี้  23.33   
แก๊สโซฮอล์ 95   23.60    เมื่อวานนี้   23.75   
-ลดลง 15 สตางค์/ลิตร

ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  12.60  เมื่อวานนี้    12.60

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่

น้ำมันลง เฉพาะ แก๊สโซฮอล์ 95 และ ดีเซล !! พรุ่งนี้ (22 ก.ค.59) ปรับราคาน้ำมันลง เฉพาะ แก๊สโซฮอล์ 95 และ ดีเซล ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 16 กรกฎาคม 2559

น้ำมันลง เฉพาะ แก๊สโซฮอล์ 95 และ ดีเซล !! พรุ่งนี้ (22 ก.ค.59) ปรับราคาน้ำมันลง  เฉพาะ แก๊สโซฮอล์ 95 และ ดีเซล ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 16 กรกฎาคม 2559


ประกาศจาก ปตท. และ บางจาก ผู้ขายน้ำมันรายใหญ่ แจ้งว่า  ปรับราคาน้ำมันลง  เฉพาะ แก๊สโซฮอล์ 95 และ ดีเซล

ราคาที่ปรับ ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่ 5.00 น.
ปรับขึ้นราคาน้ำมัน

แก๊สโซฮอล์ E20  21.09    
แก๊สโซฮอล์ 91 23.33       
แก๊สโซฮอล์ 95   23.60    

แก๊สโซฮอล์ E85  17.04   

ไฮดีเซล    24.24 
  
ราคาน้ำมัน โดยจะมีผล พรุ่งนี้ 22 ก.ค. 59 ตั้งแต่ เวลา 05.00 น.

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 21 ก.ค. 59 เช็คราคาน้ำมัน จาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 21/7/59 ราคาแก๊ส NGV

วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 21 ก.ค. 59 เช็คราคาน้ำมัน จาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 21/7/59 ราคาแก๊ส NGV

 ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ บางจาก ปตท. ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 (21/7/59)


ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)
ไฮดีเซล    24.54    เมื่อวานนี้  24.54               
แก๊สโซฮอล์ E85  17.04   เมื่อวานนี้  17.04    
แก๊สโซฮอล์ E20  21.09  เมื่อวานนี้   21.09    
แก๊สโซฮอล์ 91 23.33      เมื่อวานนี้  23.33   
แก๊สโซฮอล์ 95   23.75    เมื่อวานนี้   23.75   ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร) 
บลู แก๊สโซลีน   30.66   เมื่อวานนี้  30.66            
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 23.28  เมื่อวานนี้   23.28      
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  23.70 เมื่อวานนี้   23.70       
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 21.04   เมื่อวานนี้   21.04   
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  16.99  เมื่อวานนี้  16.99     
บลู ดีเซล 24.49   เมื่อวานนี้   24.49                      
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  27.49 เมื่อวานนี้   27.49 

ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  12.60  เมื่อวานนี้    12.60

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่

วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

วันที่ 18 กรกฎาคม 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 18 ก.ค. 59 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. ประจำวันที่ 18/7/59 ราคาแก๊ส NGV

วันที่ 18 กรกฎาคม 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 18 ก.ค. 59 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. ประจำวันที่ 18/7/59 ราคาแก๊ส NGV


ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 18 กรกฎาคม 2559 (18/7/59)

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร) 
บลู แก๊สโซลีน   30.66   เมื่อวานนี้  30.66            
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 23.28  เมื่อวานนี้   23.28      
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  23.70 เมื่อวานนี้   23.70       
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 21.04   เมื่อวานนี้   21.04   
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  16.99  เมื่อวานนี้  16.99     
บลู ดีเซล 24.49   เมื่อวานนี้   24.49                      
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  27.49 เมื่อวานนี้   27.49 


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  12.60  เมื่อวานนี้    12.60

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่

วันที่ 18 กรกฎาคม 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 18 ก.ค. 59 เช็คราคาน้ำมัน จาก บางจาก ประจำวันที่ 18/7/59 ราคาแก๊ส NGV

วันที่ 18 กรกฎาคม 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 18 ก.ค. 59 เช็คราคาน้ำมัน จาก บางจาก ประจำวันที่ 18/7/59 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 18 กรกฎาคม 2559 (18/7/59)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)
ไฮดีเซล    24.54    เมื่อวานนี้  24.54               
แก๊สโซฮอล์ E85  17.04   เมื่อวานนี้  17.04    
แก๊สโซฮอล์ E20  21.09  เมื่อวานนี้   21.09    
แก๊สโซฮอล์ 91 23.33      เมื่อวานนี้  23.33   
แก๊สโซฮอล์ 95   23.75    เมื่อวานนี้   23.75   

ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  12.60  เมื่อวานนี้    12.60

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่

วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

น้ำมันลง ทุกชนิด!! พรุ่งนี้ (16 ก.ค.59) ปรับราคาน้ำมันลง ทั้งดีเซล และ แก๊สโซฮอล ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 16 กรกฎาคม 2559

น้ำมันลง ทุกชนิด!! พรุ่งนี้ (16 ก.ค.59) ปรับราคาน้ำมันลง ทั้งดีเซล และ แก๊สโซฮอล ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 16 กรกฎาคม 2559

ประกาศจาก ปตท. และ บางจาก ผู้ขายน้ำมันรายใหญ่ แจ้งว่า  ปรับราคาน้ำมันลง ทุกชนิด ทั้งดีเซล และ แก๊สโซฮอล์

ราคาที่ปรับ ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่ 5.00 น.
ปรับขึ้นราคาน้ำมัน

แก๊สโซฮอล์ E20  21.09    
แก๊สโซฮอล์ 91 23.33       
แก๊สโซฮอล์ 95   23.75    

แก๊สโซฮอล์ E85  17.04   

ไฮดีเซล    24.54 
  
ราคาน้ำมัน โดยจะมีผล พรุ่งนี้ 16 ก.ค. 59 ตั้งแต่ เวลา 05.00 น.