วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

น้ำมันลง ยกเว้นดีเซล!! วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 12 ก.ค. 59 เช็คราคาน้ำมัน จาก บางจาก ประจำวันที่ 12/7/59 ราคาแก๊ส NGV

น้ำมันลง ยกเว้นดีเซล!! วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 12 ก.ค. 59 เช็คราคาน้ำมัน จาก บางจาก ประจำวันที่ 12/7/59 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 (12/7/59)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)
ไฮดีเซล    25.14    เมื่อวานนี้  25.14                คงเดิม
แก๊สโซฮอล์ E85  17.34   เมื่อวานนี้  18.04       -ลดลง 70 สตางค์/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E20  21.39  เมื่อวานนี้   22.09      
-ลดลง 70 สตางค์/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 23.63      เมื่อวานนี้  24.23      
-ลดลง 60 สตางค์/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 95   24.05    เมื่อวานนี้   24.65     
-ลดลง 70 สตางค์/ลิตร
 

ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)  
แก๊ส NGV  12.60  เมื่อวานนี้    12.60

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่