วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

น้ำมันลง ยกเว้นดีเซล!! วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 12 ก.ค. 59 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. ประจำวันที่ 12/7/59 ราคาแก๊ส NGV

น้ำมันลง ยกเว้นดีเซล!! วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 12 ก.ค. 59 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. ประจำวันที่ 12/7/59 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ บางจาก ปตท. ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 (12/7/59)


ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร) 
บลู แก๊สโซลีน   30.96   เมื่อวานนี้  31.56             -ลดลง 60 สตางค์/ลิตร
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 23.58  เมื่อวานนี้   24.18        
-ลดลง 60 สตางค์/ลิตร
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  24.00 เมื่อวานนี้   24.60        
-ลดลง 60 สตางค์/ลิตร
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 21.34   เมื่อวานนี้   22.04    
-ลดลง 70 สตางค์/ลิตร
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  17.29  เมื่อวานนี้  17.99     
-ลดลง 70 สตางค์/ลิตร
บลู ดีเซล 25.09   เมื่อวานนี้   25.09                        คงเดิม

ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  28.09 เมื่อวานนี้   28.09  คงเดิมราคาแกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  12.60  เมื่อวานนี้    12.60

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่