วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559

วันที่ 1 กันยายน 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 1 ก.ย. 59 เช็คราคาน้ำมัน จาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 1/9/59 ราคาแก๊ส NGV

วันที่ 1 กันยายน 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 1 ก.ย. 59 เช็คราคาน้ำมัน จาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 1/9/59 ราคาแก๊ส NGV


 ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ บางจาก ปตท. ราคาแก๊ส NGV


ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 1 กันยายน 2559 (1/9/59)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)
ไฮดีเซล    23.74    เมื่อวานนี้  23.74              
แก๊สโซฮอล์ E85  18.24   เมื่อวานนี้  18.24     
แก๊สโซฮอล์ E20  22.59  เมื่อวานนี้   22.59      
แก๊สโซฮอล์ 91 24.83      เมื่อวานนี้  24.83       
แก๊สโซฮอล์ 95   25.10    เมื่อวานนี้   25.10       

 

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร) 
บลู แก๊สโซลีน   32.16   เมื่อวานนี้  32.16                 
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 24.78  เมื่อวานนี้   24.78         
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  25.05 เมื่อวานนี้   25.05         
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 22.54   เมื่อวานนี้   22.54      
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  18.19  เมื่อวานนี้  18.19       
บลู ดีเซล 23.69   เมื่อวานนี้   23.69                        
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  26.69 เมื่อวานนี้   26.69  


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  12.60  เมื่อวานนี้    12.60

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559

น้ำมันขึ้น ยกเว้น ดีเซล!! วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 31 ส.ค. 59 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปต่ท. ประจำวันที่ 31/8/59 ราคาแก๊ส NGV

น้ำมันขึ้น ยกเว้น ดีเซล!! วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 31 ส.ค. 59 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปต่ท. ประจำวันที่ 31/8/59 ราคาแก๊ส NGV
ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 31 สิงหาคม 2559 (31/8/59)

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร) 
บลู แก๊สโซลีน   3.76   เมื่อวานนี้  31.76                 +เพิ่มขึ้น 40 สตางค์/ลิตร
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 24.78  เมื่อวานนี้   24.38         
+เพิ่มขึ้น 40 สตางค์/ลิตร
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  25.05 เมื่อวานนี้   24.65         
+เพิ่มขึ้น 40 สตางค์/ลิตร
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 22.54   เมื่อวานนี้   22.14      
+เพิ่มขึ้น 40 สตางค์/ลิตร
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  18.19  เมื่อวานนี้  17.99       
+เพิ่มขึ้น 20 สตางค์/ลิตร
บลู ดีเซล 23.69   เมื่อวานนี้   23.69                        
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  26.69 เมื่อวานนี้   26.69  
 

ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  12.60  เมื่อวานนี้    12.60

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่

น้ำมันขึ้น ยกเว้นดีเซล!! วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 31 ส.ค. 59 เช็คราคาน้ำมัน จาก บางจาก ประจำวันที่ 31/8/59 ราคาแก๊ส NGV

น้ำมันขึ้น ยกเว้นดีเซล!! วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 31 ส.ค. 59 เช็คราคาน้ำมัน จาก บางจาก ประจำวันที่ 31/8/59 ราคาแก๊ส NGV


ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 31 สิงหาคม 2559 (31/8/59)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)
ไฮดีเซล    23.74    เมื่อวานนี้  23.74              
แก๊สโซฮอล์ E85  18.24   เมื่อวานนี้  18.04       +เพิ่มขึ้น 20 สตางค์/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20  22.59  เมื่อวานนี้   22.19      
+เพิ่มขึ้น 40 สตางค์/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 24.83      เมื่อวานนี้  24.43       
+เพิ่มขึ้น 40 สตางค์/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 95   25.10    เมื่อวานนี้   24.70  
   
+เพิ่มขึ้น 40 สตางค์/ลิตร

ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  12.60  เมื่อวานนี้    12.60

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่

น้ำมันขึ้น ยกเว้นดีเซล !! พรุ่งนี้ (31 ส.ค.59) ปรับราคาน้ำมันขึ้น ทุกชนิด ยกเว้น ดีเซล!! ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 31 สิงหาคม 2559

น้ำมันขึ้น ยกเว้นดีเซล !! พรุ่งนี้ (31 ส.ค.59) ปรับราคาน้ำมันขึ้น ทุกชนิด ยกเว้น ดีเซล ราคาคงเดิม!! ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 31 สิงหาคม 2559

ประกาศจาก ปตท. และ บางจาก ผู้ขายน้ำมันรายใหญ่ แจ้งว่า  ปรับราคาน้ำมันขึ้น ทุกชนิด ยกเว้นดีเซล

ราคาที่ปรับ ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่ 5.00 น.
ปรับขึ้นราคาน้ำมัน

แก๊สโซฮอล์ E20  22.59    
แก๊สโซฮอล์ 91 24.83       
แก๊สโซฮอล์ 95   25.10    

แก๊สโซฮอล์ E85  18.24   

ไฮดีเซล    23.74 
  
ราคาน้ำมัน โดยจะมีผล พรุ่งนี้ 31 ส.ค. 59 ตั้งแต่ เวลา 05.00 น.

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2559

วันที่ 30 สิงหาคม 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 30 ส.ค. 59 เช็คราคาน้ำมัน จาก บางจาก และ ปต่ท. ประจำวันที่ 30/8/59 ราคาแก๊ส NGV

วันที่ 30 สิงหาคม 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 30 ส.ค. 59 เช็คราคาน้ำมัน จาก บางจาก และ ปต่ท. ประจำวันที่ 30/8/59 ราคาแก๊ส NGV

 ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ บางจาก ปตท. ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 30 สิงหาคม 2559 (30/8/59)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)
ไฮดีเซล    23.74    เมื่อวานนี้  23.74              
แก๊สโซฮอล์ E85  18.04   เมื่อวานนี้  18.04    

แก๊สโซฮอล์ E20  22.19  เมื่อวานนี้   22.19   

แก๊สโซฮอล์ 91 24.43      เมื่อวานนี้  24.43    

แก๊สโซฮอล์ 95   24.70    เมื่อวานนี้   24.70  
 ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร) 
บลู แก๊สโซลีน   31.76   เมื่อวานนี้  31.76              
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 24.38  เมื่อวานนี้   24.38         
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  24.65 เมื่อวานนี้   24.65        
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 22.14   เมื่อวานนี้   22.14      
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  17.99  เมื่อวานนี้  17.99       
บลู ดีเซล 23.69   เมื่อวานนี้   23.69                        
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  26.69 เมื่อวานนี้   26.69  

 

ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  12.60  เมื่อวานนี้    12.60

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่

วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2559

วันที่ 29 สิงหาคม 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 29 ส.ค. 59 เช็คราคาน้ำมัน จาก บางจาก และ ปต่ท. ประจำวันที่ 29/8/59 ราคาแก๊ส NGV

วันที่ 29 สิงหาคม 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 29 ส.ค. 59 เช็คราคาน้ำมัน จาก บางจาก และ ปต่ท. ประจำวันที่ 29/8/59 ราคาแก๊ส NGV

 ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ บางจาก ปตท. ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 29 สิงหาคม 2559 (29/8/59)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)
ไฮดีเซล    23.74    เมื่อวานนี้  23.74              
แก๊สโซฮอล์ E85  18.04   เมื่อวานนี้  18.04    

แก๊สโซฮอล์ E20  22.19  เมื่อวานนี้   22.19   

แก๊สโซฮอล์ 91 24.43      เมื่อวานนี้  24.43    

แก๊สโซฮอล์ 95   24.70    เมื่อวานนี้   24.70  
 ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร) 
บลู แก๊สโซลีน   31.76   เมื่อวานนี้  31.76              
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 24.38  เมื่อวานนี้   24.38         
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  24.65 เมื่อวานนี้   24.65        
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 22.14   เมื่อวานนี้   22.14      
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  17.99  เมื่อวานนี้  17.99       
บลู ดีเซล 24.19   เมื่อวานนี้   24.19                        
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  27.19 เมื่อวานนี้   27.19  

 

ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  12.60  เมื่อวานนี้    12.60

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559

วันที่ 27 สิงหาคม 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 27 ส.ค. 59 เช็คราคาน้ำมัน จาก บางจาก และ ปต่ท. ประจำวันที่ 27/8/59 ราคาแก๊ส NGV

วันที่ 27 สิงหาคม 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 27 ส.ค. 59 เช็คราคาน้ำมัน จาก บางจาก และ ปต่ท. ประจำวันที่ 27/8/59 ราคาแก๊ส NGV

 ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ บางจาก ปตท. ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 27 สิงหาคม 2559 (27/8/59)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)
ไฮดีเซล    23.74    เมื่อวานนี้  23.74              
แก๊สโซฮอล์ E85  18.04   เมื่อวานนี้  18.04    

แก๊สโซฮอล์ E20  22.19  เมื่อวานนี้   22.19   

แก๊สโซฮอล์ 91 24.43      เมื่อวานนี้  24.43    

แก๊สโซฮอล์ 95   24.70    เมื่อวานนี้   24.70  
 ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร) 
บลู แก๊สโซลีน   31.76   เมื่อวานนี้  31.76              
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 24.38  เมื่อวานนี้   24.38         
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  24.65 เมื่อวานนี้   24.65        
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 22.14   เมื่อวานนี้   22.14      
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  17.99  เมื่อวานนี้  17.99       
บลู ดีเซล 24.19   เมื่อวานนี้   24.19                        
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  27.19 เมื่อวานนี้   27.19  

 

ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  12.60  เมื่อวานนี้    12.60

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่