วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559

น้ำมันขึ้น ยกเว้น ดีเซล!! วันที่ 9 สิงหาคม 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 9 ส.ค. 59 เช็คราคาน้ำมัน ปตท. ประจำวันที่ 9/8/59 ราคาแก๊ส NGV

น้ำมันขึ้น ยกเว้น ดีเซล!! วันที่ 9 สิงหาคม 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 9 ส.ค. 59 เช็คราคาน้ำมัน ปตท. ประจำวันที่ 9/8/59 ราคาแก๊ส NGV


ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 9 สิงหาคม 2559 (9/8/59) 
 
ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร) 
บลู แก๊สโซลีน   30.26   เมื่อวานนี้  29.66                   +เพิ่มขึ้น 60 สตางค์/ลิตร
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 22.88  เมื่อวานนี้   22.28             
+เพิ่มขึ้น 60 สตางค์/ลิตร
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  23.15 เมื่อวานนี้   22.55             
+เพิ่มขึ้น 60 สตางค์/ลิตร
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 20.64   เมื่อวานนี้   20.04          
+เพิ่มขึ้น 60 สตางค์/ลิตร
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  16.89  เมื่อวานนี้  16.49           
+เพิ่มขึ้น 40 สตางค์/ลิตร
บลู ดีเซล 22.79   เมื่อวานนี้   22.79                            
คงเดิม
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  25.79 เมื่อวานนี้   25.79      
คงเดิม


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  12.60  เมื่อวานนี้    12.60

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่