วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559

น้ำมันขึ้น ยกเว้น ดีเซล!!วันที่ 9 สิงหาคม 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 9 ส.ค. 59 เช็คราคาน้ำมัน จาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 9/8/59 ราคาแก๊ส NGV

น้ำมันขึ้น ยกเว้น ดีเซล!!วันที่ 9 สิงหาคม 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 9 ส.ค. 59 เช็คราคาน้ำมัน จาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 9/8/59 ราคาแก๊ส NGV


ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 9 สิงหาคม 2559 (9/8/59)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)
ไฮดีเซล    22.84    เมื่อวานนี้  22.84              
คงเดิม
แก๊สโซฮอล์ E85  16.54   เมื่อวานนี้  16.54     +เพิ่มขึ้น 40 สตางค์/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E20  20.69  เมื่อวานนี้   20.09    
+เพิ่มขึ้น 60 สตางค์/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 22.93      เมื่อวานนี้  22.33    
+เพิ่มขึ้น 60 สตางค์/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 95   23.20    เมื่อวานนี้   22.60   
+เพิ่มขึ้น 60 สตางค์/ลิตร

ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  12.60  เมื่อวานนี้    12.60

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่