วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2559

น้ำมันลง ยกเว้น E85!! วันที่ 5 สิงหาคม 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 5 ส.ค. 59 เช็คราคาน้ำมัน จาก ปตท. ประจำวันที่ 5/8/59 ราคาแก๊ส NGV

น้ำมันลง ยกเว้น E85!! วันที่ 5 สิงหาคม 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 5 ส.ค. 59 เช็คราคาน้ำมัน ปตท. ประจำวันที่ 5/8/59 ราคาแก๊ส NGV
ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 5 สิงหาคม 2559 (5/8/59) 
 
ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร) 
บลู แก๊สโซลีน   29.66   เมื่อวานนี้  29.96                   -ลดลง 30 สตางค์/ลิตร
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 22.28  เมื่อวานนี้   22.58             
-ลดลง 30 สตางค์/ลิตร
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  22.55 เมื่อวานนี้   22.85             
-ลดลง 30 สตางค์/ลิตร
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 20.04   เมื่อวานนี้   20.34         
-ลดลง 30 สตางค์/ลิตร
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  16.49  เมื่อวานนี้  16.49           คงเดิม
บลู ดีเซล 22.79   เมื่อวานนี้   23.09                           
-ลดลง 30 สตางค์/ลิตร
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  25.79 เมื่อวานนี้   26.09     
-ลดลง 30 สตางค์/ลิตร


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  12.60  เมื่อวานนี้    12.60

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่