วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2559

น้ำมันลง ยกเว้น E85!!วันที่ 5 สิงหาคม 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 5 ส.ค. 59 เช็คราคาน้ำมัน จาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 5/8/59 ราคาแก๊ส NGV

น้ำมันลง ยกเว้น E85!!วันที่ 5 สิงหาคม 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 5 ส.ค. 59 เช็คราคาน้ำมัน จาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 5/8/59 ราคาแก๊ส NGV


ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 5 สิงหาคม 2559 (5/8/59)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)
ไฮดีเซล    22.84    เมื่อวานนี้  23.14               -ลดลง 30 สตางค์/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E85  16.54   เมื่อวานนี้  16.54     คงเดิม
แก๊สโซฮอล์ E20  20.09  เมื่อวานนี้   20.39    
-ลดลง 30 สตางค์/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 22.33      เมื่อวานนี้  22.63    
-ลดลง 30 สตางค์/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 95   22.60    เมื่อวานนี้   22.90   
-ลดลง 30 สตางค์/ลิตร

ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  12.60  เมื่อวานนี้    12.60

ติดตาม ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่