วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

น้ำมันขึ้น วันที่ 1 มีนาคม 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 1 มี.ค. 59 เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 1/3/59 ราคาแก๊ส NGV

น้ำมันขึ้น วันที่ 1 มีนาคม 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 1 มี.ค. 59 เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 1/3/59 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 1 มีนาคม 2559 (1/3/59)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    20.74    เมื่อวานนี้  20.74          คงที่
แก๊สโซฮอล์ E85  17.24   เมื่อวานนี้  16.94       +เพิ่มขึ้น 30 สตางค์
แก๊สโซฮอล์ E20  20.09  เมื่อวานนี้   19.59      
+เพิ่มขึ้น 50 สตางค์
แก๊สโซฮอล์ 91 22.23      เมื่อวานนี้  21.73       
+เพิ่มขึ้น 50 สตางค์
แก๊สโซฮอล์ 95   22.65    เมื่อวานนี้   22.15         
+เพิ่มขึ้น 50 สตางค์
 

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   29.56   เมื่อวานนี้  29.06       +เพิ่มขึ้น 50 สตางค์
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 22.18  เมื่อวานนี้     21.68      
+เพิ่มขึ้น 50 สตางค์
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  22.60 เมื่อวานนี้   22.10        
+เพิ่มขึ้น 50 สตางค์
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 20.04   เมื่อวานนี้   19.54        
+เพิ่มขึ้น 50 สตางค์
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  17.19  เมื่อวานนี้  16.89        
+เพิ่มขึ้น 30 สตางค์
บลู ดีเซล 20.69   เมื่อวานนี้   20.69           คงที่
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  23.69 เมื่อวานนี้   23.69            คงที่

ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.55  เมื่อวานนี้    13.55 

ติดตามราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่ 

พรุ่งนี้ (1 มี.ค.59) น้ำมันปรับขึ้น แก๊สโซฮอล์ทุกชนิด ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 1 มีนาคม 2559

พรุ่งนี้ (1 มี.ค.59) น้ำมันปรับขึ้น แก๊สโซฮอล์ทุกชนิด ทั้ง ปตท. และ บางจาก มีผล 1 มีนาคม 2559


 

ประกาศจาก ปตท. และ บางจาก ผู้ขายน้ำมันรายใหญ่ แจ้งว่าจะ ปรับขึ้นราคาขายปลีก แก๊สโซฮอล์ทุกชนิด ขึ้่นมาอีก 50 สตางค์  ยกเว้น แก๊สโซฮอล์ E85 ปรับขึ้น 30 สตางค์

ราคาที่ปรับลด ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 ตั้งแต่ 5.00 น.

แก๊สโซฮอล์ท  ปรับขึ้น 50 สตางค์/ลิตร

 แก๊สโซฮอล์ E20  20.09     +เพิ่มขึ้น 50 ส.ต.
แก๊สโซฮอล์ 91 22.23       
+เพิ่มขึ้น 50 ส.ต.
 แก๊สโซฮอล์ 95   22.65    
+เพิ่มขึ้น 50 ส.ต.

แก๊สโซฮอล์ E85  ปรับขึ้น 30 สตางค์/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E85  17.24      +เพิ่มขึ้น 30 ส.ต.
 
ส่วนน้ำมันดีเซล คงที่
 


ราคาน้ำมัน โดยจะมีผล พรุ่งนี้ 1 มี.ค. 59 ตั้งแต่ เวลา 05.00 น.

วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 29 ก.พ. 59 เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 29/2/59 ราคาแก๊ส NGV

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 29 ก.พ. 59 เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 29/2/59 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 (29/2/59)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    20.74    เมื่อวานนี้  20.74          
แก๊สโซฮอล์ E85  16.94   เมื่อวานนี้  16.94      
แก๊สโซฮอล์ E20  19.59  เมื่อวานนี้   19.59      
แก๊สโซฮอล์ 91 21.73      เมื่อวานนี้  21.73       
แก๊สโซฮอล์ 95   22.15    เมื่อวานนี้   22.15          
 

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   29.06   เมื่อวานนี้  29.06      
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 21.68  เมื่อวานนี้     21.68       
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  22.10 เมื่อวานนี้   22.10         
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 19.54   เมื่อวานนี้   19.54         
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  16.89  เมื่อวานนี้  16.89         
บลู ดีเซล 20.69   เมื่อวานนี้   20.69          
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  23.69 เมื่อวานนี้   23.69            

ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.55  เมื่อวานนี้    13.55 

ติดตามราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่ 

วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 27 ก.พ. 59 เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 27/2/59 ราคาแก๊ส NGV

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ราคาน้ำมันวันนี้ 27 ก.พ. 59 เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 27/2/59 ราคาแก๊ส NGVราคาน้ำมันวันนี้ ราคาแก๊ส NGVวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 (27/2/59)


ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    20.74    เมื่อวานนี้  20.74          
แก๊สโซฮอล์ E85  16.94   เมื่อวานนี้  16.94      
แก๊สโซฮอล์ E20  19.59  เมื่อวานนี้   19.59      
แก๊สโซฮอล์ 91 21.73      เมื่อวานนี้  21.73       
แก๊สโซฮอล์ 95   22.15    เมื่อวานนี้   22.15          
 


ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   29.06   เมื่อวานนี้  29.06      
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 21.68  เมื่อวานนี้     21.68       
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  22.10 เมื่อวานนี้   22.10         
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 19.54   เมื่อวานนี้   19.54         
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  16.89  เมื่อวานนี้  16.89         
บลู ดีเซล 20.69   เมื่อวานนี้   20.69          
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  23.69 เมื่อวานนี้   23.69            
 


ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)


แก๊ส NGV  13.55  เมื่อวานนี้    13.55 

ติดตามราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV อัพเดทจาก ปตท. และ บางจาก  ได้ที่นี่ 

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 (26/2/59) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 26 ก.พ. 59 ราคาแก๊ส NGV

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 (26/2/59) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 26 ก.พ. 59 ราคาแก๊ส NGVราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 (26/2/59)


ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    20.74    เมื่อวานนี้  20.74          
แก๊สโซฮอล์ E85  16.94   เมื่อวานนี้  16.94      
แก๊สโซฮอล์ E20  19.59  เมื่อวานนี้   19.59      
แก๊สโซฮอล์ 91 21.73      เมื่อวานนี้  21.73       
แก๊สโซฮอล์ 95   22.15    เมื่อวานนี้   22.15          
 

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   29.06   เมื่อวานนี้  29.06      
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 21.68  เมื่อวานนี้     21.68       
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  22.10 เมื่อวานนี้   22.10         
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 19.54   เมื่อวานนี้   19.54         
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  16.89  เมื่อวานนี้  16.89         
บลู ดีเซล 20.69   เมื่อวานนี้   20.69          
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  23.69 เมื่อวานนี้   23.69            
 

ราคาแกีส NGV (บาท/กก.)


แก๊ส NGV  13.55  เมื่อวานนี้    13.55 

ติดตามราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ราคาแก๊ส NGV ได้ที่นี่ 

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 (25/2/59) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 25 ก.พ. 59

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 (25/2/59) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 25 ก.พ. 59

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 (25/2/59)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    20.74    เมื่อวานนี้  20.74          
แก๊สโซฮอล์ E85  16.94   เมื่อวานนี้  16.94      
แก๊สโซฮอล์ E20  19.59  เมื่อวานนี้   19.59      

แก๊สโซฮอล์ 91 21.73      เมื่อวานนี้  21.73       

แก๊สโซฮอล์ 95   22.15    เมื่อวานนี้   22.15          

 

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   29.06   เมื่อวานนี้  29.06      
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 21.68  เมื่อวานนี้     21.68     
  
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  22.10 เมื่อวานนี้   22.10       
 
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 19.54   เมื่อวานนี้   19.54       
  
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  16.89  เมื่อวานนี้  16.89       
  
บลู ดีเซล 20.69   เมื่อวานนี้   20.69        
  
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  23.69 เมื่อวานนี้   23.69            

 

แกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.55  เมื่อวานนี้    13.55 

ติดตามราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ได้ที่นี่ 

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 (24/2/59) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 24 ก.พ. 59

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 (24/2/59) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 24 ก.พ. 59

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 (24/2/59)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    20.74    เมื่อวานนี้  20.74          
แก๊สโซฮอล์ E85  16.94   เมื่อวานนี้  16.94      
แก๊สโซฮอล์ E20  19.59  เมื่อวานนี้   19.59      

แก๊สโซฮอล์ 91 21.73      เมื่อวานนี้  21.73       

แก๊สโซฮอล์ 95   22.15    เมื่อวานนี้   22.15          

 

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   29.06   เมื่อวานนี้  29.06      
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 21.68  เมื่อวานนี้     21.68     
  
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  22.10 เมื่อวานนี้   22.10       
 
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 19.54   เมื่อวานนี้   19.54       
  
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  16.89  เมื่อวานนี้  16.89       
  
บลู ดีเซล 20.69   เมื่อวานนี้   20.69        
  
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  23.69 เมื่อวานนี้   23.69            

 

แกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.55  เมื่อวานนี้    13.55 

ติดตามราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ได้ที่นี่ 

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 (23/2/59) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 23 ก.พ. 59

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 (23/2/59) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 23 ก.พ. 59

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 (23/2/59)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    20.74    เมื่อวานนี้  20.74          
แก๊สโซฮอล์ E85  16.94   เมื่อวานนี้  16.94      
แก๊สโซฮอล์ E20  19.59  เมื่อวานนี้   19.59      

แก๊สโซฮอล์ 91 21.73      เมื่อวานนี้  21.73       

แก๊สโซฮอล์ 95   22.15    เมื่อวานนี้   22.15          

 

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   29.06   เมื่อวานนี้  29.06      
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 21.68  เมื่อวานนี้     21.68     
  
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  22.10 เมื่อวานนี้   22.10       
 
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 19.54   เมื่อวานนี้   19.54       
  
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  16.89  เมื่อวานนี้  16.89       
  
บลู ดีเซล 20.69   เมื่อวานนี้   20.69        
  
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  23.69 เมื่อวานนี้   23.69            

 

แกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.55  เมื่อวานนี้    13.55 

ติดตามราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ได้ที่นี่ 

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 (20/2/59) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 20 ก.พ. 59

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 (20/2/59) เช็คราคาน้ำมันจาก บางจาก และ ปตท. ประจำวันที่ 20 ก.พ. 59

ราคาน้ำมันวันนี้ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 (20/2/59)

ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (บาท/ลิตร)

ไฮดีเซล    20.74    เมื่อวานนี้  20.74          
แก๊สโซฮอล์ E85  16.94   เมื่อวานนี้  16.94      
แก๊สโซฮอล์ E20  19.59  เมื่อวานนี้   19.59      

แก๊สโซฮอล์ 91 21.73      เมื่อวานนี้  21.73       

แก๊สโซฮอล์ 95   22.15    เมื่อวานนี้   22.15          

 

ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (บาท/ลิตร)

บลู แก๊สโซลีน   29.06   เมื่อวานนี้  29.06      
บลู แก๊สโซฮอล์ 91 21.68  เมื่อวานนี้     21.68     
  
บลู แก๊สโซฮอล์ 95  22.10 เมื่อวานนี้   22.10       
 
บลู แก๊สโซฮอล์ E20 19.54   เมื่อวานนี้   19.54       
  
บลู แก๊สโซฮอล์ E85  16.89  เมื่อวานนี้  16.89       
  
บลู ดีเซล 20.69   เมื่อวานนี้   20.69        
  
ไฮฟอร์ซ พรีเมียม ดีเซล  23.69 เมื่อวานนี้   23.69            

 

แกีส NGV (บาท/กก.)

แก๊ส NGV  13.55  เมื่อวานนี้    13.55 

ติดตามราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ได้ที่นี่